×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
 • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
 • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

 • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
 • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
 • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Do pobrania

Wnioski

 • Załącznik nr 8 Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego odprowadzania wód deszczowych
 • Załącznik nr 5 Wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzania wód deszczowych
 • Załącznik nr 1 Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
 • Załącznik nr 2 Zlecenie/Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego
 • Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Wniosek o przyłączenie do urządzeń wodociągowych i lub kanalizacyjnych
 • Wniosek utworzenia konta w iBOK
 • Wniosek dotyczący rozwiązania umowy
 • Wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków
 • Wniosek o prolongatę umowy
 • Wniosek o uzyskanie odszkodowania w ramach OC
 • Wniosek o wydanie warunków na likwidację zbiornika przepływowego
 • Wniosek ogólny
 • Wniosek dot. zawarcia umowy o opróżnianie zbiornika bezodpływowego

Zlecenia

 • ZAŁĄCZNIK 39 Zlecenie-Wniosek o wykonanie przyłącza wraz z zabudową studni
 • ZAŁĄCZNIK 38 Zlecenie wykonania przyłącza do sieci wodociągowej i lub kanalizacyjnej
 • ZAŁĄCZNIK 33 Zlecenie wykonania usługi wodociągowej
 • ZAŁĄCZNIK 09 Zlecenie Dział Opomiarowania Kontroli i Monitorowania Sieci (wodomierze)
 • Zlecenie naprawy urządzenia SULZER
 • Zlecenie wydania warunków technicznych przyłącza wodociągowego na cele podlewania ogrodu
 • Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza
 • Zlecenie wykonania usługi kanalizacyjnej (wypompowanie zbiornika, udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego, czyszczenie kanalizacji, próba szczelności powietrzem)
 • Zlecenie wykonania uzgodnienia branżowego lub uzgodnienia lokalizacji
 • Zlecenie nadzoru branżowego w zakresie istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • Zlecenie rozeznania awarii
 • Zlecenie ponownego montażu zasuwy i lub ponownego otwarcia zasuwy na przyłączu wodociągowym

Oświadczenia

 • Oświadczenie o prawie dysponowania do nieruchomości
 • Oświadczenie o akceptacji, aktualizacji, wycofaniu uslugi informacyjnej SMS
 • Oświadczenie o akceptacji lub wycofaniu akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej

Regulaminy

 • Regulamin PWIK
 • Regulamin IBOK 2018
 • Wydanie nr 3 Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
 • Wydanie nr 2 Regulamin Usługi Informacyjnej SMS