Do pobrania

Wnioski

 • Załącznik nr 8 Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego odprowadzania wód deszczowych
 • Załącznik nr 5 Wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzania wód deszczowych
 • Załącznik nr 1 Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
 • Załącznik nr 2 Zlecenie/Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego
 • Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Wniosek o przyłączenie do urządzeń wodociągowych i lub kanalizacyjnych
 • Wniosek utworzenia konta w iBOK
 • Wniosek dotyczący rozwiązania umowy
 • Wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków
 • Wniosek o prolongatę umowy
 • Wniosek o uzyskanie odszkodowania w ramach OC
 • Wniosek o wydanie warunków na likwidację zbiornika przepływowego
 • Wniosek ogólny
 • Wniosek dot. zawarcia umowy o opróżnianie zbiornika bezodpływowego

Zlecenia

 • Zlecenie naprawy urządzenia SULZER
 • Wniosek Zlecenie wykonania przyłącza do sieci kanalizacyjnej wraz z zabudową studni włączeniowej na kanale głównym
 • Zlecenie wykonania uzgodnienia branżowego lub uzgodnienia lokalizacji
 • Zlecenie wydania warunków technicznych przyłącza wodociągowego na cele podlewania ogrodu
 • Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza
 • Zlecenie wykonania przyłącza do sieci wodociągowej i lub kanalizacyjnej
 • Zlecenie wykonania usługi kanalizacyjnej (wypompowanie zbiornika, udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego, czyszczenie kanalizacji, próba szczelności powietrzem)
 • Zlecenie wykonania usługi wodociągowej
 • Zlecenie nadzoru branżowego w zakresie istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • Zlecenie rozeznania awarii
 • Zlecenie Dział Opomiarowania, Kontroli i Monitorowania Sieci Wod.-Kan. (wodomierze)
 • Zlecenie ponownego montażu zasuwy i lub ponownego otwarcia zasuwy na przyłączu wodociągowym

Oświadczenia

 • Oświadczenie o prawie dysponowania do nieruchomości
 • Oświadczenie o akceptacji lub wycofaniu akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej
 • Oświadczenie o akceptacji, aktualizacji, wycofaniu uslugi informacyjnej SMS

Regulaminy

 • Regulamin PWIK
 • Regulamin IBOK 2018
 • Wydanie nr 3 Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
 • Wydanie nr 2 Regulamin Usługi Informacyjnej SMS