×

W okresie od 16 marca aż do odwołania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych pracowników gwarantujące zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, podjęliśmy decyzje o całkowitym ograniczeniu wizyt w naszej Spółce w okresie od 16 marca aż do odwołania

Prosimy, o załatwianie spraw drogą elektroniczną (bok@pwik.com.pl, awarie@pwik.com.pl), telefoniczną (Biuro Obsługi Klienta: 32 34 24 300 lub bezpłatny numer awaryjny 994) albo pocztą tradycyjną. Dotyczy to także płatności, które mogą Państwo dokonać przelewem internetowym, zamiast wizyty w kasie Spółki.

Ponadto ponownie informujemy, że wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in. wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe działania nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zgłaszanie wyłącznie pilnych spraw.

Do pobrania

Wnioski

 • Załącznik nr 8 Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego odprowadzania wód deszczowych
 • Załącznik nr 5 Wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzania wód deszczowych
 • Załącznik nr 1 Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
 • Załącznik nr 2 Zlecenie/Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego
 • Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Wniosek o przyłączenie do urządzeń wodociągowych i lub kanalizacyjnych
 • Wniosek utworzenia konta w iBOK
 • Wniosek dotyczący rozwiązania umowy
 • Wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków
 • Wniosek o prolongatę umowy
 • Wniosek o uzyskanie odszkodowania w ramach OC
 • Wniosek o wydanie warunków na likwidację zbiornika przepływowego
 • Wniosek ogólny
 • Wniosek dot. zawarcia umowy o opróżnianie zbiornika bezodpływowego

Zlecenia

 • ZAŁĄCZNIK 39 Zlecenie-Wniosek o wykonanie przyłącza wraz z zabudową studni
 • ZAŁĄCZNIK 38 Zlecenie wykonania przyłącza do sieci wodociągowej i lub kanalizacyjnej
 • ZAŁĄCZNIK 33 Zlecenie wykonania usługi wodociągowej
 • ZAŁĄCZNIK 09 Zlecenie Dział Opomiarowania Kontroli i Monitorowania Sieci (wodomierze)
 • Zlecenie naprawy urządzenia SULZER
 • Zlecenie wydania warunków technicznych przyłącza wodociągowego na cele podlewania ogrodu
 • Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza
 • Zlecenie wykonania usługi kanalizacyjnej (wypompowanie zbiornika, udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego, czyszczenie kanalizacji, próba szczelności powietrzem)
 • Zlecenie wykonania uzgodnienia branżowego lub uzgodnienia lokalizacji
 • Zlecenie nadzoru branżowego w zakresie istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • Zlecenie rozeznania awarii
 • Zlecenie ponownego montażu zasuwy i lub ponownego otwarcia zasuwy na przyłączu wodociągowym

Oświadczenia

 • Oświadczenie o prawie dysponowania do nieruchomości
 • Oświadczenie o akceptacji, aktualizacji, wycofaniu uslugi informacyjnej SMS
 • Oświadczenie o akceptacji lub wycofaniu akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej

Regulaminy

 • Regulamin PWIK
 • Regulamin IBOK 2018
 • Wydanie nr 3 Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
 • Wydanie nr 2 Regulamin Usługi Informacyjnej SMS