Uwaga! Nowe zasady wydawania warunków technicznych

Więcej ˃


 

Wnioski

 • Wniosek o uzyskanie odszkodowania w ramach OC
 • Wniosek utworzenia konta w iBOK
 • ZAŁĄCZNIK NR 01 Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan
 • ZAŁĄCZNIK NR 02 Zlecenie/Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego
 • ZAŁĄCZNIK NR 03 Wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków
 • ZAŁĄCZNIK NR 04 Wniosek o przyłączenie do urządzeń wodociągowych i lub kanalizacyjnych
 • ZAŁĄCZNIK NR 05 Wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzania wód deszczowych
 • ZAŁĄCZNIK NR 07 Wniosek o prolongatę umowy
 • ZAŁĄCZNIK NR 08 Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego odprowadzania wód deszczowych
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 Wniosek o wydanie warunków na likwidację zbiornika przepływowego
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 Wniosek ogólny
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 Wniosek dotyczący rozwiązania umowy
 • ZAŁĄCZNIK NR 36 Wniosek dot. zawarcia umowy o opróżnianie zbiornika bezodpływowego / osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków
 • ZAŁĄCZNIK NR 40 Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zlecenia

 • ZAŁĄCZNIK NR 03 Zlecenie ponownego montażu zasuwy i lub ponownego otwarcia zasuwy na przyłączu wodociągowym
 • ZAŁĄCZNIK NR 09 Zlecenie Dział Opomiarowania Kontroli i Monitorowania Sieci (wodomierze)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 Zlecenie wydania warunków technicznych przyłącza wodociągowego na cele podlewania ogrodu
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza
 • ZAŁĄCZNIK NR 14 Zlecenie wykonania usługi kanalizacyjnej
 • ZAŁĄCZNIK NR 26 Zlecenie nadzoru branżowego w zakresie istniejącej sieci wod-kan
 • ZAŁĄCZNIK NR 30 Zlecenie wykonania uzgodnienia branżowego lub uzgodnienia lokalizacji
 • ZAŁĄCZNIK NR 31 Zlecenie naprawy urządzenia SULZER
 • ZAŁĄCZNIK NR 33 Zlecenie wykonania usługi wodociągowej
 • ZAŁĄCZNIK NR 35 Zlecenie rozeznania awarii
 • ZAŁĄCZNIK NR 38 Zlecenie wykonania przyłącza do sieci wodociągowej i lub kanalizacyjnej
 • ZAŁĄCZNIK NR 39 Zlecenie/Wniosek o wykonanie przyłącza wraz z zabudową studni

Oświadczenia

 • Oświadczenie o prawie dysponowania do nieruchomości
 • Oświadczenie o akceptacji, aktualizacji, wycofaniu uslugi informacyjnej SMS
 • Oświadczenie o akceptacji lub wycofaniu akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej

Regulaminy

 • Regulamin budowy i nabywania sieci wod_kan
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie miasta Ruda Śląska
 • Regulamin Usługi Informacyjnej SMS Wydanie nr 2
 • Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej Wydanie nr 3
 • Regulamin IBOK
 • Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane