Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej świadczy następujące usługi dodatkowe:

  • Roboty wodociągowo-kanalizacyjne
  • Elektryczne roboty remontowo-montażowe
  • Roboty remontowo-montażowe w zakresie automatyki
  • Mechaniczne roboty remontowo-montażowe
  • Usuwanie na zlecenie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na sieciach obcych
  • Opróżniania szamb
  • Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji
  • Monitorowanie i przegląd sieci
  • Rozeznanie miejsca i przyczyny wystąpienia awarii
  • Przygotowanie i dostarczenie wodomierza do ekspertyzy

STAWKI NETTO ROBÓT WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH USŁUG OBOWIĄZUJĄCE OD 01.04.2021 R.