Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej świadczy następujące usługi dodatkowe:

Stawki za pracę sprzętu oraz stawki na pojazdy i sprzęt służące do wyceny kompleksowych usług świadczonych przez PWIK.