×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
 • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
 • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

 • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
 • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
 • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

iBOK Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Co to jest IBOK?

IBOK czyli Internetowe Biuro Obsługi Klienta to multimedialny serwis umożliwiający profesjonalną i kompleksową obsługę Odbiorców za pośrednictwem Internetu.

Możliwości jakie daje IBOK:

 • pełen dostęp do wystawionych faktur,
 • wgląd w historię odczytów wodomierzy, historię umów i kopii zeskanowanych dokumentów
 • przeprowadzanie analiz zużytej wody,
 • podgląd aktualnego stanu swoich rozliczeń wraz z możliwością przeglądania rozliczeń wcześniejszych,
 • otrzymywanie informacji na temat bieżących rachunków,
 • kontrola statusu urządzeń pomiarowych.

Jak uzyskać dostęp do indywidualnego konta IBOK?

Jeżeli posiadasz aktualną umowę o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków wypełnij krótki wniosek rejestracyjny, oraz zaakceptuj warunki zawarte w Regulaminie IBOK. Następnie, na podany adres e-mail otrzymasz login oraz hasło dostępu do indywidualnego konta IBOK.

Wraz z pierwszym logowaniem konto zostaje aktywowane. Od tej chwili możesz w pełni korzystać z wszystkich usług, jakie oferuje IBOK.


Rejestracja w Internetowym Biurze Obsługi Klienta

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, wypełnij poniższy formularz rejestracji:

* - pola obowiązkowe


Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) czyli podmiotem, który decyduje w jakim celu i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, dane kontaktowe: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13, e-mail: bok@pwik.com.pl.
 2. Dane będą przetwarzane:
 • aby świadczyć dla Ciebie usługę Internetowego Biura Obsługi Klienta na zasadach określonych w Regulaminie IBOK (w szczególności utworzyć Ci konto, umożliwić korzystanie z poszczególnych funkcjonalności IBOK, obsłużyć ewentualną reklamację związaną z IBOK, kontaktować się z Tobą w związku ze świadczoną usługą), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO⃰; 
 • aby usprawnić kontakt w celu realizacji usługi (w zakresie numeru telefonu, o ile go dobrowolnie podasz) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe w zakresie e-mail lub także telefon (o ile go podasz) będą wykorzystywane w celu informacyjnym/kontaktowym (będziemy Cię informować m. in. o awariach, remontach, opłatach). Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest Twoja zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym w związku z ewentualnymi roszczeniami z tytułu szkody wyrządzonej przez bezprawne korzystanie z serwisu IBOK. Cel ten stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes ADO i jest jego podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – jeśli ich nie podasz, nie będziesz mógł korzystać z usługi IBOK (za wyjątkiem danej w zakresie numeru telefonu, której podanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość skorzystania z usługi IBOK). 
 2. Twoje dane będą przekazywane: 
 • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność np. kancelariom prawnym, firmom serwisującym systemy informatyczne ADO, dostawcom usługi hostingu poczty elektronicznej,
 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 1. Twoje dane osobowe gromadzone w związku z korzystaniem z usługi IBOK będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi. Po zakończeniu korzystania z usługi IBOK, ADO zaprzestaje przetwarzania Twoich danych osobowych w systemie IBOK, z wyjątkiem sytuacji, gdy stwierdzone zostało niedozwolone korzystanie z usługi (wtedy dane są przetwarzane przez okres i w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi) lub sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest dopuszczalne na podstawie odrębnych ustaw lub umowy (wtedy dane są przetwarzane przez okres określony w ustawie lub umowie). Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.
 2. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania. 
 3. Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 • przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych,  
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
 • wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację,
 • wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem (w tym celu wypełnij i przekaż ADO formularz wycofania zgody, który możesz pobrać w zakładce „Strefa Klienta” na stronie internetowej ADO (www.pwik.com.pl) lub w siedzibie ADO – w Biurze Obsługi Klienta).