Co to jest IBOK?

IBOK czyli Internetowe Biuro Obsługi Klienta to multimedialny serwis umożliwiający profesjonalną i kompleksową obsługę Odbiorców za pośrednictwem Internetu.

Możliwości jakie daje IBOK:

 • pełen dostęp do wystawionych faktur,
 • wgląd w historię odczytów wodomierzy, historię umów i kopii zeskanowanych dokumentów
 • przeprowadzanie analiz zużytej wody,
 • podgląd aktualnego stanu swoich rozliczeń wraz z możliwością przeglądania rozliczeń wcześniejszych,
 • otrzymywanie informacji na temat bieżących rachunków,
 • kontrola statusu urządzeń pomiarowych.

Jak uzyskać dostęp do indywidualnego konta IBOK?

Jeżeli posiadasz aktualną umowę o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków wypełnij krótki wniosek rejestracyjny, oraz zaakceptuj warunki zawarte w Regulaminie IBOK. Następnie, na podany adres e-mail otrzymasz login oraz hasło dostępu do indywidualnego konta IBOK.

Wraz z pierwszym logowaniem konto zostaje aktywowane. Od tej chwili możesz w pełni korzystać z wszystkich usług, jakie oferuje IBOK.


Rejestracja w Internetowym Biurze Obsługi Klienta

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, wypełnij poniższy formularz rejestracji:

* - pola obowiązkowe


Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) czyli podmiotem, który decyduje w jakim celu i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, dane kontaktowe: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13, e-mail: bok@pwik.com.pl.
 2. Dane będą przetwarzane:
 • aby świadczyć dla Ciebie usługę Internetowego Biura Obsługi Klienta na zasadach określonych w Regulaminie IBOK (w szczególności utworzyć Ci konto, umożliwić korzystanie z poszczególnych funkcjonalności IBOK, obsłużyć ewentualną reklamację związaną z IBOK, kontaktować się z Tobą w związku ze świadczoną usługą), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO⃰; 
 • aby usprawnić kontakt w celu realizacji usługi (w zakresie numeru telefonu, o ile go dobrowolnie podasz) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe w zakresie e-mail lub także telefon (o ile go podasz) będą wykorzystywane w celu informacyjnym/kontaktowym (będziemy Cię informować m. in. o awariach, remontach, opłatach). Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest Twoja zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym w związku z ewentualnymi roszczeniami z tytułu szkody wyrządzonej przez bezprawne korzystanie z serwisu IBOK. Cel ten stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes ADO i jest jego podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – jeśli ich nie podasz, nie będziesz mógł korzystać z usługi IBOK (za wyjątkiem danej w zakresie numeru telefonu, której podanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość skorzystania z usługi IBOK). 
 2. Twoje dane będą przekazywane: 
 • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność np. kancelariom prawnym, firmom serwisującym systemy informatyczne ADO, dostawcom usługi hostingu poczty elektronicznej,
 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 1. Twoje dane osobowe gromadzone w związku z korzystaniem z usługi IBOK będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi. Po zakończeniu korzystania z usługi IBOK, ADO zaprzestaje przetwarzania Twoich danych osobowych w systemie IBOK, z wyjątkiem sytuacji, gdy stwierdzone zostało niedozwolone korzystanie z usługi (wtedy dane są przetwarzane przez okres i w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi) lub sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest dopuszczalne na podstawie odrębnych ustaw lub umowy (wtedy dane są przetwarzane przez okres określony w ustawie lub umowie). Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.
 2. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania. 
 3. Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 • przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych,  
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
 • wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację,
 • wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem (w tym celu wypełnij i przekaż ADO formularz wycofania zgody, który możesz pobrać w zakładce „Strefa Klienta” na stronie internetowej ADO (www.pwik.com.pl) lub w siedzibie ADO – w Biurze Obsługi Klienta).