×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
 • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
 • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

 • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
 • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
 • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Forma i struktura organizacyjna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej w dniu 28.09.2001 r. wpisane zostało decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000048747.

 • NIP: 641-00-14-068
 • Regon: 271909683
 • Wysokość kapitału zakładowego: 25 987 000,00 zł

Struktura organizacyjna PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Zarząd Spółki:

 • Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
 • Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Generalnemu podlega odpowiednio:

 • Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych (DT)
 • Pion Głównego Księgowego (GF)

Komórki bezpośrednio podległe Prezesowi Zarządu:

 • Biuro Zarządu (GZ)
 • Sekretariat (GS)
 • Dział Kadr i Płac (GK)
 • Biuro Obsługi Klienta (GB)
 • Dział Obsługi Informatycznej (GI)
 • Dział Rozwoju (GR)
 • Sekcja ds. informacji o terenie (GT)
 • Zespół ds. kontrolingu i analiz ekonomicznych (GAE)
 • Zespół ds. prawno-organizacyjnych (GOP)
 • Zespół ds. BHP, ppoż. i OC (GOB)
 • Pełnomocnik ds. zarządzania jakością (GPJ)
 • Administrator bezpieczeństwa danych osobowych (GDO)

Wiceprezesowi Zarządu ds. Technicznych podlega:

 • Pion Dyrektora ds. Technicznych (TT)
 • Pion Dyrektora ds. Eksploatacyjnych (TS)

Komórki bezpośrednio podległe Wiceprezesowi Zarządu ds. Technicznych:

 • Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji (TI)
 • Pogotowie Techniczne (TP)
 • Dział Opomiarowania, Kontroli i Monitorowania Sieci (TW)

Pion Dyrektora ds. Technicznych:

 • Dział Oczyszczania Ścieków (TO)
 • Sekcja ds. uzgodnień technicznych (TU)
 • Dział Ochrony Środowiska (TK)
 • Sekcja ds. obsługi nieruchomości (TN)
 • Sekcja ds. gospodarki magazynowej (TM)
 • Zespół ds. szkód górniczych (TTG)
 • Zespół Inspektorów Nadzoru (TTN)

Pion Dyrektora ds. Eksploatacyjnych:

 • Dział Sieci Wodociągowej (SW)
 • Dział Sieci Kanalizacyjnej (SK)
 • Dział Utrzymania Ruchu (SU)
 • Dział Transportu (ST)
 • Zespół ds. kanalizacji deszczowej (SD)

Pion Głównego Księgowego:

 • Dział Finansowo-Księgowy (FK)
 • Sekcja ds. sprzedaży (FS)