Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej w dniu 28.09.2001 r. wpisane zostało decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000048747.

 • NIP: 641-00-14-068
 • Regon: 271909683
 • Wysokość kapitału zakładowego:  46 408 000,00 zł

Struktura organizacyjna PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Zarząd Spółki:

 • Prezes Zarządu
 • Wiceprezes Zarządu

Prezesowi Zarządu podlega odpowiednio:

 • Pion Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego

Komórki bezpośrednio podległe Prezesowi Zarządu:

 • Dział Kadr i Obsługi Zarządu
 • Dział Techniczny
 • Dział Informatyki i Informacji Przestrzennej
 • Dział BHP, ppoż. i OC
 • Administrator bezpieczeństwa danych osobowych

Pion Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego:

 • Główny Księgowy
 • Dział Planowania, Analiz i Kontroli

Wiceprezesowi Zarządu podlega odpowiednio:

 • Dyrektor Organizacyjny

Komórki bezpośrednio podległe Wiceprezesowi Zarządu:

 • Dział Sieci i Reakcji Na Zdarzenia
 • Dział Ochrony Środowiska, Górnictwa i Oczyszczania Ścieków

Pion Dyrektora Organizacyjnego:

 • Biuro Obsługi Klienta
 • Dział Administracji i Organizacji Zasobów