×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
 • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
 • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

 • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
 • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
 • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Serwery udostępniające nasze strony internetowe zbierają dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udostępnienia tych stron, zarządzania nimi oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. Dane zbierane od zalogowanych użytkowników systemu IBOK mogą być powiązane z Użytkownikiem tego systemu, pozostałe dane są przetwarzane anonimowo, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, dopóki nie dostarczy ona dodatkowych informacji, pozwalających na ustalenie jej tożsamości

1.     Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, dane kontaktowe ADO: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13, adres e-mail: bok@pwik.com.pl.

2.     Podczas korzystania ze stron internetowych administratora zbierane są dane takie jak: adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa. Dane będą przetwarzane w celu:

 1. udostępnienia biuletynu informacji publicznej, co stanowi realizację obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*),
 2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) polegających na udostępnieniu strony internetowej działającej w domenach pwik.com.pl, ibok.pwik.com.pl, bip.pwik.com.pl oraz na zapewnieniu bezpieczeństwa stron internetowych administratora działających w domenach pwik.com.pl, ibok.pwik.com.pl, bip.pwik.com.pl,
 3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) polegających na zwiększeniu użyteczności strony internetowej, dopasowaniu jej zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika, tworzeniu anonimowych statystyk wykorzystania strony działającej w domenach pwik.com.pl, ibok.pwik.com.pl, bip.pwik.com.pl.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3.     Podanie danych osobowych jest niezbędne dla korzystania ze stron internetowych administratora danych.

4.     Twoje dane będą przekazywane:

 1. podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty niszczące dokumenty,
 2. podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

5.     Dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy.

6.     Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji
w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

7.     W wypadku danych innych niż zbierane od zalogowanych Użytkowników systemu IBOK, Administrator danych nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. W takim wypadku, zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO, w celu skorzystania z przysługujących Ci, wymienionych poniżej praw, zobowiązany jesteś dostarczyć dodatkowe informacje pozwalające Cię zidentyfikować (w szczególności informacje potwierdzające, że w danym momencie korzystałeś z komputera o zebranym przez nas adresie IP).

8.     Przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.     Przysługuje Ci także prawo do wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

Polityka przechowywania informacji w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym przez serwis pwik.com.pl, w szczególności przechowywanie Cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.

Serwis pwik.com.pl zapisuje informacje w urządzeniu końcowym korzystając z różnych technologii, takich jak Cookies, IndexedDB, Local Storage, Session Storage.

 1. Operatorem serwisu pwik.com.pl jest firma Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska, NIP: 641-00-14-068, REGON: 271909683.
 2. Operator przechowuje zapisane informacje w celu:
  • w celu identyfikacji użytkownika strony (identyfikacji sesji użytkownika), identyfikacji zalogowanego użytkownika, zapamiętania preferencji użytkownika, zapamiętania informacji o wyrażonych zgodach i wyświetlonych komunikatach w celu uniknięcia ponownego wyświetlania odpowiadających im okienek, w celu wyświetlania powiadomień Web Push, do użytkowników którzy dokonali subskrypcji powiadomień, w celu zapamiętania preferencji użytkownika dotyczących trybu wysokiego kontrastu oraz rozmiaru czcionki 
  • tworzenia anonimowych statystyk - z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień plików cookies w swojej przeglądarce. Zmiany te mogą jednak uniemożliwić poprawne działanie serwisu.

Pytania dotyczące Polityki Prywatności i Polityki Wykorzystywania Plików Cookies prosimy kierować na adres: bok@pwik.com.pl.


Zgoda na zapisywanie informacji wykorzystywanych do tworzenia anonimowych statystyk w urządzeniu końcowym

Aktualny status wyrażonej zgody: Zgoda nie została udzielona
W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia na: Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody