E-faktura

Wszystkim Klientom proponujemy bezpłatne przejście na E-fakturę, oferując obniżony abonament za dostarczoną wodę i/lub odprowadzane ścieki.

Co to jest E-faktura?

E-faktura to elektroniczny dokument sprzedaży przesyłany bezpośrednio na adres e-mailowy Klienta, zawierający dokładnie te same dane jak faktura papierowa.

Dlaczego warto?

  • Dla Klientów korzystających z faktur elektronicznych oferujemy niższą opłatę abonamentową!
  • Faktury elektroniczne wysyłamy w dniu wystawienia.
  • E-fakturę możesz przeglądać, analizować, kontrolować wszędzie tam gdzie masz dostęp do Internetu.
  • Chronisz środowisko naturalne – przejście na dokumentację elektroniczną zmniejsza ilość zużywanego papieru, tym samym przyczyniasz się do ratowania drzew.

Stawki opłat abonamentowych za E-fakturę:

DOSTARCZENIE WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 1,80 zł z VAT 
(faktura papierowa 4,96zł z VAT)
DOSTARCZENIE WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW W TYM WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ 2,16 zł z VAT 
(faktura papierowa 5,31zł z VAT)

Jak rozpocząć korzystanie z E-faktury?

Szczegółowych informacji na temat faktur elektronicznych udzielą Państwu pracownicy sekcji ds. sprzedaży, tel.: 32 34 24 230.

Oświadczenie o akceptacji lub wycofaniu akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej
Wydanie nr 3 Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej