×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
  • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
  • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
  • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
  • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Faktury elektroniczne

E-faktura

Wszystkim Klientom proponujemy bezpłatne przejście naE-fakturę, oferując obniżony abonament za dostarczoną wodę i/lub odprowadzane ścieki.

Co to jest E-faktura?

E-faktura to elektroniczny dokument sprzedaży przesyłany bezpośrednio na adres e-mailowy Klienta, zawierający dokładnie te same jak faktura papierowa.

Dlaczego warto?

  • Dla Klientów korzystających z faktur elektronicznych oferujemy niższą opłatę abonamentową!
  • Faktury elektroniczne wysyłamy w dniu wystawienia.
  • E-fakturę możesz przeglądać, analizować, kontrolować wszędzie tam gdzie masz dostęp do Internetu.
  • Chronisz środowisko naturalne – przejście na dokumentację elektroniczną zmniejsza ilość zużywanego papieru, tym samym przyczyniasz się do ratowania drzew.

Stawki opłat abonamentowych za E-fakturę:

DOSTARCZENIE WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 2,58zł z VAT 
(faktura papierowa: 5,02zł z VAT)
DOSTARCZENIE WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW W TYM WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ 3,50zł z VAT 
(faktura papierowa 5,94zł z VAT)

Jak rozpocząć korzystanie z E-faktury?

Szczegółowych informacji na temat faktur elektronicznych udzielą Państwu pracownicy sekcji ds. sprzedaży, tel.: 32 34 24 230.

Oświadczenie o akceptacji lub wycofaniu akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej
Wydanie nr 3 Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej