Nowe taryfy za wodę i ścieki 2022-2025

28 marca 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, że Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.229.2021 z dnia 8 marca 2022 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice. Nowa taryfa obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2022 r. do dnia 4 kwietnia 2025 r.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM COVID-19

15 kwietnia 2020

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przygotowało dla swoich odbiorców PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM COVID-19. Program skierowany jest do klientów indywidualnych oraz podmiotów dotkniętych skutkami COVID-19 i dotyczy możliwości rozłożenia na maksymalnie 6 rat zobowiązań w stosunku do Spółki.

Budowa instalacji fotowoltaicznych

31 stycznia 2020

PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej podpisało Umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”.

Zmiana godzin pracy BOK w grudniu

13 grudnia 2019

PWiK  Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, że 24 grudnia 2019 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) oraz 31 grudnia 2019 r. (Sylwester) dyżur pracowników Biura Obsługi Klienta oraz Kasy zostaje skrócony do godz. 13.00. Całodobowo dyżur pełni pogotowie PWIK pod numerem telefonu (32) 34 24 200 lub bezpłatnym numerem 994.