Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej świadczy na terenie miasta Ruda Śląska usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest:

  • działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
  • utrzymanie i konserwacja urządzeń infrastruktury wodociągowej,
  • działalność w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
  •  oczyszczanie ścieków,
  • wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • nadzór i eksploatacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Ruda Śląska.