Aktualności

Informacja na dzień 19.01.2022

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 9.00 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Magnolii 2,4,6,14. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

KOMUNIKAT

13 stycznia 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. uległ zmianie harmonogram dokonywania odczytów wodomierzy. W przypadku wszystkich odbiorców odczyty rozliczane będą na ostatni dzień każdego miesiąca. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 / 34 24 246 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

OGŁOSZENIE

15 grudnia 2021

Szanowni Klienci, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, iż od 1 stycznia 2022 r. wprowadza zmianę we wzorze umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków w zakresie terminu wystawiania faktur. Od 1 stycznia 2022 r. faktury obejmujące należności za świadczone usługi będą wystawiane w terminie do 15 dni od dnia dokonania odczytu wodomierza (dotychczas termin ten wynosił 7 dni). Powyższa informacja dołączona jest obecnie do wystawianych faktur za dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Wprowadzona zmiana związana jest z prowadzonymi działaniami mającymi na celu wdrożenie nowego systemu stacjonarnych odczytów wodomierzy opartego o telemetrię.