Aktualności

Informacja na dzień 31.03.2021 r.

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godz.18.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Kaczmarka, ul. Traugutta, ul. Sosnowej, ul. Burszki. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

WAŻNY KOMUNIKAT!

26 marca 2021

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, iż od dnia 29 marca do dnia 18 kwietnia br. zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych pracowników gwarantujące zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, podjęliśmy decyzję o całkowitym ograniczeniu wizyt w naszej Spółce.

SIEĆ OKIEM KAMERY

3 marca 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” wzbogaciło się o nowy samochód z kamerą inspekcyjną oraz wyposażeniem służącym do monitoringu i analizy stanu technicznego kanalizacji.