Aktualności

Informacja na dzień 17.02.2020 r.

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godz. 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Magazynowej 26 . Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Budowa instalacji fotowoltaicznych

31 stycznia 2020

PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej podpisało Umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”.