Aktualności

Informacja na dzień 23.10.2020 r.

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Hallera. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Przypominamy o zmianie ceny wody i ścieków

23 września 2020

Szanowni Klienci! Zgodnie z zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE rok temu taryfą za wodę i ścieki, na lata 2019 – 2022, z dniem 5 października 2020 r. zmieniają się ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice.

Uwaga! Nowe zasady wydawania warunków technicznych

18 września 2020

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie zawiadamia, że 19 września 2020 r. wejdzie w życie przepis art. 7 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Przepisem tym, do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dodano art. 19a, regulujący kwestie wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Przepis ten modyfikuje charakter warunków technicznych przyłączenia do sieci, procedurę ich wydawania, w tym terminy, zasady ich przedłużania, procedurę wzywania do uzupełniania wniosków.