Aktualności

Informacja na dzień 15.10.2021 r.

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz.11.00 do godz.12.30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Bielszowickiej nr 91, 93, 95, 108. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Informacja na dzień 15.10.2021 r.

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz.11.00 do godz.13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Jacka. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Przypominamy o zmianie cen za wodę i ścieki

1 września 2021

Szanowni Klienci! Zgodnie z zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE trzyletnią taryfą za wodę i ścieki, z dniem 5 października 2021 r. zmieniają się ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice.

Podpisano Aneks do umowy o dofinansowanie projektu

12 sierpnia 2021

W dniu 15.07.2021 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie Projektu pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”, zawartej 14.05.2018 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.