Aktualności

Informacja z dnia 12.11.2019 r.

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej od godz. 11:00 do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicach: Wawrzyńca Szczudlaka, Ligockiej, Kazimierza Pułaskiego. Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Informacja z dnia 07.11.2019 r.

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 13:00 do godz. 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Radosnej ( od ulicy Ryszarda Magdziorza ) . Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Dni Otwarte PWIK

22 października 2019

Jaką drogę pokonuje zanieczyszczona woda od momentu, kiedy trafia do oczyszczalni ścieków? Co dzieje się z brudną wodą, która zostanie oczyszczona? Dlaczego do pracy oczyszczalni potrzebne są bakterie? Między innymi odpowiedzi na te pytania mogli usłyszeć uczestnicy kolejnych Dni Otwartych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. W dniach od 10 do 12 października mieszkańcy miasta mogli zobaczyć, jak wygląda praca w oczyszczalni “Halemba-Centrum”, “Barbara” oraz “Orzegów”.