PWiK Sp. z o.o. - Przedsi�biorstwo Wodoci�g�w i Kanalizacji w Rudzie �l�skiej

POGOTOWIE WOD-KAN 32 / 34 24 200 lub 994

iBOK

IBOK czyli Internetowe Biuro Obsługi Klienta to multimedialny serwis umożliwiający profesjonalną i kompleksową obsługę Odbiorców za pośrednictwem Internetu.

Posiadasz już konto w iBOK?

Zaloguj się do iBOK

Jeżeli jeszcze nie masz konta w iBOK:

Zarejestruj nowe kontoEdukacja ekologicznaEdukacja ekologiczna Jakość wody w Rudzie Śląskiej

 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej 14 maja 2018 r. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”.

 
Faktury elektroniczne 

 Wszystkim Klientom proponujemy bezpłatne przejście na e-fakturę, oferując obniżony abonament za dostarczoną wodę i/lub odprowadzane ścieki.

Usługa informacyjna SMS

Wysyłamy do Ciebie wiadomość tekstową i sygnalizujemy fakt wystawienia Twojej faktury za wodę i ścieki, którą osobiście odbierasz w Biurze Obsługi Klienta, przy okazji płacąc niższy abonament.

Aktualnie prowadzone inwestycje

Informacje dotyczące aktualnie realizowanych zadań w zakresie naprawy, budowy czy wymiany odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ruda Śląska.