×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
  • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
  • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
  • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
  • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Aktualności

Informacja na dzień 17.09.2020r.

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godz.11:30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Ks. Niedzieli od nr. 22 do nr. 30. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Uwaga! Nowe zasady wydawania warunków technicznych

18 września 2020

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie zawiadamia, że 19 września 2020 r. wejdzie w życie przepis art. 7 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Przepisem tym, do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dodano art. 19a, regulujący kwestie wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Przepis ten modyfikuje charakter warunków technicznych przyłączenia do sieci, procedurę ich wydawania, w tym terminy, zasady ich przedłużania, procedurę wzywania do uzupełniania wniosków.

Trwają prace nad uruchomieniem nowej wersji iBOK

17 września 2020

Pragniemy poinformować, iż obecnie trwają prace mające na celu uruchomienie nowej wersji systemu Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK).  W związku z powyższym, byliśmy zmuszeni wstrzymać aktualizację danych dostępnych dla naszych Klientów. Obecnie możliwy jest dostęp do informacji na dzień 10.09.2020 r.