Aktualności

informacja na dzień 21.01.2022r.

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej występuje przerwa w dostawie wody do godz. 21.30 dla odbiorców przy ul. Magnolii 2,4,6,14. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

WAŻNY KOMUNIKAT

27 stycznia 2022

Od dnia 31 stycznia 2022 r. aż do odwołania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów. W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na  COViD-19, ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz naszych pracowników gwarantujące zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, podjęliśmy decyzję o całkowitym ograniczeniu wizyt w naszej Spółce.

Uwaga! Zmiana terminu wystawiania faktur

13 stycznia 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. uległ zmianie harmonogram dokonywania odczytów wodomierzy. W przypadku wszystkich odbiorców odczyty rozliczane będą na ostatni dzień każdego miesiąca. Faktury za dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków wstawiane są w okresie od 1 do 15 dnia każdego miesiąca. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 / 34 24 246 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.