Aktualności

Informacja na dzień 03.03.2021 r.

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godz.15.15 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Magdziorza. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

SIEĆ OKIEM KAMERY

3 marca 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” wzbogaciło się o nowy samochód z kamerą inspekcyjną oraz wyposażeniem służącym do monitoringu i analizy stanu technicznego kanalizacji.

PODSUMOWANIE 2020 ROKU

10 lutego 2021

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej pomimo panującej epidemii oraz wprowadzenia obostrzeń i nowych procedur mających na celu bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i pracowników spółki, zrealizowało wszystkie inwestycje zaplanowane na 2020 rok, a bieżące utrzymanie infrastruktury miasta wykonywane było na poziomie lat ubiegłych.