Aktualności

Informacja na dzień 27.05.2022

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Świętochłowickiej. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Informacja na dzień 26.05.2022 r

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 11.45 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul.Podlaskiej i Żeliwnej. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Nowe taryfy za wodę i ścieki 2022-2025

28 marca 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, że Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.229.2021 z dnia 8 marca 2022 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice. Nowa taryfa obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2022 r. do dnia 4 kwietnia 2025 r.

WAŻNY KOMUNIKAT!

3 marca 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 3 marca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa. Biuro Obsługi Klienta oraz kasa czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.