Aktualności

Informacja na dzień 08.12.2023

W związku z prowadzonymi pracami na sieci kanalizacyjnej, nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie ul. Westerplatte 6. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Aktualizacja na dzień 07.12.2023r.

Informujemy, iż awaria wodociągowa w rejonie niżej wymienionych ulic została usunięta i przywrócono dopływ wody. W przypadku problemów z jakością wody prosimy o kontakt z dyspozytorem PWiK pod bezpłatnym numerem 994 lub (32) 34 24 200. W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 15:00 do godz. 19:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Kokota 118, 116 oraz ul. Sportowców numer : 1, 5, 7, 8, 8A, 8B, 8C, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 22. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Ruda Śląska zaprasza do udziału w klastrze energii i wodoru

29 listopada 2023

Miasto Ruda Śląska inicjuje powstanie klastra energii i wodoru, który ma na celu współpracę podmiotów działających w branży energetycznej i technologii wodorowych. Klaster ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju innowacyjności i edukacji lokalnej oraz ochrony środowiska naturalnego.