Budowa sieci wodociągowej w ulicy: 
1 Maja (etap II); Norwida; pomiędzy Kingi i Na Piaski; Hrubego; Dworaka; Akacjowej; Bukowej i Alei Rodziny Gurtlerów.

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy:
Starej; 1 Maja (etap II); Partyzantów, Kokota; Kwiatowa; pomiędzy Kingi i Na Piaski; Akacjowej; Bukowej/NS;  Bukowej i Alei Rodziny Gurtlerów; ul. Wireckiej (etap I).

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy:
Pomorskiej, Kochanowskiego; Pułaskiego, Ptasiej.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy:
Międzyblokowej; Ks. Niedzieli.

Remont sieci kanalizacyjnej w ulicy:
Energetyków i Międzyblokowej (etap IV); Strzeleckiej (etap I); Dworaka.