Inwestycje liniowe

Budowa sieci wodociągowej w ulicy: 
1 Maja (etap II); Norwida; pomiędzy Kingi i Na Piaski; Żelińskiego; Hrubego.

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy:
Starej; 1 Maja (etap II); Partyzantów, Kokota; Kwiatowa; pomiędzy Kingi i Na Piaski; Kosynierów, Miodowa; Zielonej, Kingi; Hrubego.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy: 
Alei Dworcowej, Tunkla, Zjednoczenia (etap II); Górnośląskiej; Żelińskiego; Radosnej.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy:
Międzyblokowej; Ks. Niedzieli.

Remont sieci wodociągowej w ulicy:
Górnośląskiej.

Remont sieci kanalizacyjnej w ulicy:
1 Maja, Kosynierów (etap I); Energetyków i Międzyblokowej (etap III); Strzeleckiej (etap I).