Budowa sieci kanalizacyjnej:

  • ul. Piernikarczyka,
  • ul. Szyb Walenty,
  • ul. Gajowa,
  • ul. Górna.

Budowa sieci wodociągowej:

  • ul. Szyb Walenty.

Remont kanalizacji ogólnospławnej:

  • ul. Stara, ul. Przedszkolna.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej:

  • ul. Wyzwolenia.

Budowa przepompowni ścieków:

  • ul. Morska.
  • ul. Górnośląska / Tunkla.