Budowa sieci kanalizacyjnej:

  • ul. Piernikarczyka,
  • Alei Rodziny Gurtlerów (I etap),
  • ul. Mikołowska (I etap),
  • ul. Jodłowa.

Budowa sieci wodociągowej:

  • ul. Szyb Walenty.