Inwestycje liniowe

Budowa sieci wodociągowej w ulicy: 
1 Maja (etap II); Norwida; pomiędzy Kingi i Na Piaski; Hrubego; Dworaka; Akacjowej; Jodłowej; Bukowej i Alei Rodziny Gurtlerów.

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy:
Starej; 1 Maja (etap II); Partyzantów, Kokota; Kwiatowa; pomiędzy Kingi i Na Piaski; Pomorskiej, Kochanowskiego, Kochłowickiej (II etap); Akacjowej; Bukowej/NS; Kłodnickiej; Szczudlaka; Ondraszka, Przemysłowej (II etap); Studziennej; Bukowej i Alei Rodziny Gurtlerów.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy:
Pomorskiej, Kochanowskiego; Pułaskiego, Ptasiej.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy:
Międzyblokowej; Ks. Niedzieli.

Remont sieci kanalizacyjnej w ulicy:
Energetyków i Międzyblokowej (etap IV); Energetyków 17-23;  Strzeleckiej (etap I); Dworaka.