Inwestycje liniowe

Budowa sieci wodociągowej w ulicy: 
1 Maja (etap II); Norwida; pomiędzy Kingi i Na Piaski; Hrubego; Tunkla / Świętochłowickiej (obecnie ul. Pluty), Dworaka; Akacjowej.

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy:
Starej; 1 Maja (etap II); Partyzantów, Kokota; Kwiatowa; pomiędzy Kingi i Na Piaski; Hrubego; Tunkla / Świętochłowickiej (obecnie ul. Pluty), Pomorskiej, Kochanowskiego, Kochłowickiej (II etap); Kaczmarka; Akacjowej; Bukowej/NS; Kłodnickiej; Szczudlaka; Ondraszka, Przemysłowej (II etap); Studziennej.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy:
Pomorskiej, Kochanowskiego; Pułaskiego, Ptasiej.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy:
Międzyblokowej; Ks. Niedzieli.

Remont sieci kanalizacyjnej w ulicy:
Energetyków i Międzyblokowej (etap III); Strzeleckiej (etap I); Dworaka.