Budowa sieci kanalizacyjnej:

  • ul. Piernikarczyka,
  • ul. Szyb Walenty,
  • ul. Gajowa.

Budowa sieci wodociągowej:

  • ul. Szyb Walenty.

Remont kanalizacji ogólnospławnej:

  • ul. Stara, ul. Przedszkolna.