Usługi podstawowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej świadczy na terenie miasta Ruda Śląska usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.

Usługi dodatkowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej świadczy również usługi dodatkowe na zlecenie.

Taryfy za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.