Masz pytanie? Wyślij do nas poniższy formularz​.
Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli jesteś naszym kontrahentem i chcesz, aby Twój adres e-mail lub także numer telefonu (o ile go podasz) były wykorzystywane przez PWIK w celu informacyjnym/kontaktowym (by informować Cię m. in. o awariach, remontach, opłatach) – zaznacz poniższą zgodę oraz uzupełnij dane:

* pola wymagane

** pola wymagane, jedynie w sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjnych/kontaktowych


INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) czyli podmiotem, który decyduje w jakim celu i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, dane kontaktowe: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13, e-mail: bok@pwik.com.pl.
 2. Dane będą przetwarzane:
 • aby udzielić Ci odpowiedzi na przesłane zapytanie, w tym - jeśli jesteś naszym  kontrahentem  i udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjnych/kontaktowych - w celu weryfikacji poprawności danych, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes ADO i jest jego podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),.
 • aby usprawnić/spersonalizować kontakt w celu realizacji zapytania, o ile podasz dane niewymagane, w tym numer telefonu - podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie Twoja zgoda wyrażona poprzez podanie tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w celach informacyjnych/kontaktowych - jeśli jesteś naszym kontrahentem,  tj. w celu informowania Cię w szczególności o awariach, remontach, opłatach związanych z działalnością ADO i utrzymywania z Tobą bieżącego kontaktu- o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • ·w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes ADO i jest jego podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Podanie danych osobowych w polach oznaczonych symbolem * jest niezbędne, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie. W przypadku, gdy jesteś naszym kontrahentem  i wyraziłeś zgodę na przesyłanie przetwarzanie danych w celach informacyjnych/kontaktowych podanie danych oznaczonych symbolem ** jest również niezbędne dla prawidłowej weryfikacji danych. Podanie danych oznaczonych symbolem **, jeśli nie wyraziłeś ww. zgody oraz zawsze w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne.  
 2. Twoje dane będą przekazywane: 
 • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność np. kancelariom prawnym, firmom serwisującym systemy informatyczne ADO, dostawcom usługi hostingu poczty elektronicznej, firmom pocztowym, firmom niszczącym dokumenty
 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 1. Twoje dane osobowe, przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO będą przechowywane do czasu uwzględnienia Twojego sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.
 2. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania. 
 3. Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 • przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych, 
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
 • wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację,
 • wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem (w tym celu wypełnij i przekaż ADO formularz wycofania zgody, który możesz pobrać w zakładce „Strefa Klienta” na stronie internetowej ADO (www.pwik.com.pl) lub w siedzibie ADO – w Biurze Obsługi Klienta).