×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
 • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
 • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

 • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
 • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
 • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Wyślij do nas poniższy formularz​.
Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli jesteś naszym kontrahentem i chcesz, aby Twój adres e-mail lub także numer telefonu (o ile go podasz) były wykorzystywane przez PWIK w celu informacyjnym/kontaktowym (by informować Cię m. in. o awariach, remontach, opłatach) – zaznacz poniższą zgodę oraz uzupełnij dane:

* pola wymagane

** pola wymagane, jedynie w sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjnych/kontaktowych


INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) czyli podmiotem, który decyduje w jakim celu i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, dane kontaktowe: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13, e-mail: bok@pwik.com.pl.
 2. Dane będą przetwarzane:
 • aby udzielić Ci odpowiedzi na przesłane zapytanie, w tym - jeśli jesteś naszym  kontrahentem  i udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjnych/kontaktowych - w celu weryfikacji poprawności danych, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes ADO i jest jego podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),.
 • aby usprawnić/spersonalizować kontakt w celu realizacji zapytania, o ile podasz dane niewymagane, w tym numer telefonu - podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie Twoja zgoda wyrażona poprzez podanie tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w celach informacyjnych/kontaktowych - jeśli jesteś naszym kontrahentem,  tj. w celu informowania Cię w szczególności o awariach, remontach, opłatach związanych z działalnością ADO i utrzymywania z Tobą bieżącego kontaktu- o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • ·w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes ADO i jest jego podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Podanie danych osobowych w polach oznaczonych symbolem * jest niezbędne, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie. W przypadku, gdy jesteś naszym kontrahentem  i wyraziłeś zgodę na przesyłanie przetwarzanie danych w celach informacyjnych/kontaktowych podanie danych oznaczonych symbolem ** jest również niezbędne dla prawidłowej weryfikacji danych. Podanie danych oznaczonych symbolem **, jeśli nie wyraziłeś ww. zgody oraz zawsze w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne.  
 2. Twoje dane będą przekazywane: 
 • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność np. kancelariom prawnym, firmom serwisującym systemy informatyczne ADO, dostawcom usługi hostingu poczty elektronicznej, firmom pocztowym, firmom niszczącym dokumenty
 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 1. Twoje dane osobowe, przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO będą przechowywane do czasu uwzględnienia Twojego sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.
 2. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania. 
 3. Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 • przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych, 
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
 • wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację,
 • wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem (w tym celu wypełnij i przekaż ADO formularz wycofania zgody, który możesz pobrać w zakładce „Strefa Klienta” na stronie internetowej ADO (www.pwik.com.pl) lub w siedzibie ADO – w Biurze Obsługi Klienta).