Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Wyślij do nas poniższy formularz​.
Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.


INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) czyli podmiotem, który decyduje w jakim celu i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, dane kontaktowe: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13, e-mail: bok@pwik.com.pl.
 2. Dane będą przetwarzane:
 • w zakresie jaki podasz, w celu odpowiedzi na korespondencję. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest Twoja zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe w zakresie e-mail lub także telefon (o ile go podasz) będą wykorzystywane w celu informacyjnym/kontaktowym (będziemy Cię informować m. in. o awariach, remontach, opłatach), a dane w zakresie numeru kontrahenta i adresu zamieszkania w celu weryfikacji i poprawnej identyfikacji klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest Twoja zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Cel ten stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes ADO i jest jego podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale podanie adresu e-mail jest niezbędne, aby odpowiedzieć na Twoją korespondencję
 2. Twoje dane będą przekazywane: 
 • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność np. kancelariom prawnym, firmom serwisującym systemy informatyczne ADO, dostawcom usługi hostingu poczty elektronicznej, firmom pocztowym, firmom niszczącym dokumenty
 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 1. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.
 2. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania. 
 3. Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
 • wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację,
 • wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem (w tym celu wypełnij i przekaż ADO formularz wycofania zgody, który możesz pobrać w zakładce „Strefa Klienta” na stronie internetowej ADO (www.pwik.com.pl) lub w siedzibie ADO – w Biurze Obsługi Klienta).