Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Wyślij do nas poniższy formularz​.
Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.


Informacja na temat przetwarzania twoich danych osobowych

 
1. Dlaczego przekazujemy Ci poniższe informacje? 
Obowiązek ich przekazania nakładają na nas przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce.
 
2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO), czyli podmiotem, który decyduje w jakim celu i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (41-709) ul. Pokoju 13, e-mail: bok@pwik.com.pl.
 
3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail aby zrealizować cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów ADO) w celu odpowiedzi na korespondencję, a pozostałe podane  dane, w tym samym celu,  na podstawie Twojej zgody. 
 
4. Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem? 
Podanie danych jest dobrowolne, ale podanie adresu e-mail jest niezbędne, aby odpowiedzieć na Twoją korespondencję.
 
5. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania. 
 
6. Komu będą przekazywane Twoje dane osobowe?
Dostęp do Twoich danych osobowych otrzymają upoważnieni pracownicy ADO. Ponadto, Twoje dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom podmiotów: 
  • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, w szczególności: kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, firmy pocztowe, firmy niszczące dokumenty.
  • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 
7. Czy będziemy Twoje dane przekazywać do państw spoza Europejskigo Obszaru Gospodarczego (EOG)?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza EOG (czyli poza Unię Europejską oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein) ani do organizacji międzynarodowych. 
 
8. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 
9. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do Twoich danych osobowych, 
  • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, 
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach), 
  • wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację,
  • wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.