×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
  • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
  • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
  • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
  • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Podlewaj swój ogród taniej

Procedura montażu wodomierza dodatkowego – woda bezpowrotnie zużyta

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje Odbiorców usług o możliwości zainstalowania na terenie nieruchomości wyposażonej w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dodatkowego wodomierza do pomiaru wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia, np. do podlewania ogrodów przydomowych, boisk, celów technologicznych.

W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej należy:

  • Złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa wypełniony druk Zlecenia wydania warunków technicznych przyłącza wodociągowego na cele podlewania ogrodu
  • Na podstawie wydanych warunków technicznych przyłącza wodociągowego na cele podlewania ogrodu wykonać montaż wodomierza dodatkowego we własnym zakresie z uwzględnieniem wytycznych wydanych w tych warunkach lub zlecić wykonanie instalacji wodomierza dodatkowego Przedsiębiorstwu
  • Zgłosić Przedsiębiorstwu wykonanie (we własnym zakresie) zamontowania wodomierza dodatkowego (osobiście w BOK, e-mailem lub tel. 032 34 24 245/246). W celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania oraz  zaplombowania urządzenia należy taką usługę zlecić Przedsiębiorstwu. Jest to usługa płatna
  • Podpisać z Przedsiębiorstwem Porozumienie dot. rozliczania wody zużytej bezpowrotnie na cele podlewania ogrodu.

Jednorazowe koszty związane z zamontowaniem wodomierza ustalającego ilość wody bezpowrotnie zużytej wynoszą:

Koszt zakupu, montażu, utrzymania i legalizacji wodomierza obciąża odbiorcę. Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie Przedsiębiorstwu aktualny cennik.

Koszty stałe:

Jednocześnie informujemy, że po zainstalowaniu dodatkowego wodomierza będzie pobierana opłata abonamentowa uwzględniająca rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego,  określona w taryfie  - aktualny cennik

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz.29 z późn. zmianami) – okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Istotne jest, że zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr. 74, poz.836 z późn. zmianami) - to właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego. Wodomierz, który nie będzie posiadał ważnych cech legalizacyjnych, nie będzie honorowany w rozliczeniach.