×

W okresie od 16 marca aż do odwołania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych pracowników gwarantujące zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, podjęliśmy decyzje o całkowitym ograniczeniu wizyt w naszej Spółce w okresie od 16 marca aż do odwołania

Prosimy, o załatwianie spraw drogą elektroniczną (bok@pwik.com.pl, awarie@pwik.com.pl), telefoniczną (Biuro Obsługi Klienta: 32 34 24 300 lub bezpłatny numer awaryjny 994) albo pocztą tradycyjną. Dotyczy to także płatności, które mogą Państwo dokonać przelewem internetowym, zamiast wizyty w kasie Spółki.

Ponadto ponownie informujemy, że wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in. wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe działania nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zgłaszanie wyłącznie pilnych spraw.

Podlewaj swój ogród taniej

Procedura montażu wodomierza dodatkowego – woda bezpowrotnie zużyta

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje Odbiorców usług o możliwości zainstalowania na terenie nieruchomości wyposażonej w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dodatkowego wodomierza do pomiaru wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia, np. do podlewania ogrodów przydomowych, boisk, celów technologicznych.

W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej należy:

  • Złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa wypełniony druk Zlecenia wydania warunków technicznych przyłącza wodociągowego na cele podlewania ogrodu
  • Na podstawie wydanych warunków technicznych przyłącza wodociągowego na cele podlewania ogrodu wykonać montaż wodomierza dodatkowego we własnym zakresie z uwzględnieniem wytycznych wydanych w tych warunkach lub zlecić wykonanie instalacji wodomierza dodatkowego Przedsiębiorstwu
  • Zgłosić Przedsiębiorstwu wykonanie (we własnym zakresie) zamontowania wodomierza dodatkowego (osobiście w BOK, e-mailem lub tel. 032 34 24 245/246). W celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania oraz  zaplombowania urządzenia należy taką usługę zlecić Przedsiębiorstwu. Jest to usługa płatna
  • Podpisać z Przedsiębiorstwem Porozumienie dot. rozliczania wody zużytej bezpowrotnie na cele podlewania ogrodu.

Jednorazowe koszty związane z zamontowaniem wodomierza ustalającego ilość wody bezpowrotnie zużytej wynoszą:

Koszt zakupu, montażu, utrzymania i legalizacji wodomierza obciąża odbiorcę. Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie Przedsiębiorstwu aktualny cennik.

Koszty stałe:

Jednocześnie informujemy, że po zainstalowaniu dodatkowego wodomierza będzie pobierana opłata abonamentowa uwzględniająca rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego,  określona w taryfie  - aktualny cennik

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz.29 z późn. zmianami) – okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Istotne jest, że zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr. 74, poz.836 z późn. zmianami) - to właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego. Wodomierz, który nie będzie posiadał ważnych cech legalizacyjnych, nie będzie honorowany w rozliczeniach.