1950
Powstanie Miejskich Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Rudzie i Nowym Bytomiu
1953-54
Powstanie Miejskich Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Rudzie i Nowym Bytomiu
Powołanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej
1959
Powołanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej
Włączenie MPWiK do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
1975
Włączenie MPWiK do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Powstanie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ruda Śląska
1991
Powstanie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ruda Śląska
Utworzenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej
1993
Utworzenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej
Realizacja projektu "Oczyszczanie Ścieków - Ruda Śląska" współfinansowane przez Unię Europejską
2002-10
Realizacja projektu "Oczyszczanie Ścieków - Ruda Śląska" współfinansowane przez Unię Europejską
Powstanie Biura Obsługi Klienta
2003
Powstanie Biura Obsługi Klienta
Sukcesywne wprowadzanie radiowego systemu odczytu wodomierzy
2009
Sukcesywne wprowadzanie radiowego systemu odczytu wodomierzy
Realizacja programu NFOŚiGW pozwalającego na budowę podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
2014-15
Realizacja programu NFOŚiGW pozwalającego na budowę podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Realizacja zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”
2018-23
Realizacja zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”
Realizacja projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”
2019-21
Realizacja projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”
2024