×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
  • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
  • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
  • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
  • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Oś czasu

1950
Powstanie Miejskich Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Rudzie i Nowym Bytomiu
1953-54
Powstanie Miejskich Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Rudzie i Nowym Bytomiu
Powołanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej
1959
Powołanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej
Włączenie MPWiK do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
1975
Włączenie MPWiK do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Powstanie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ruda Śląska
1991
Powstanie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ruda Śląska
Utworzenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej
1993
Utworzenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej
Realizacja projektu "Oczyszczanie Ścieków - Ruda Śląska" współfinansowane przez Unię Europejską
2002-10
Realizacja projektu "Oczyszczanie Ścieków - Ruda Śląska" współfinansowane przez Unię Europejską
Powstanie Biura Obsługi Klienta
2003
Powstanie Biura Obsługi Klienta
Sukcesywne wprowadzanie radiowego systemu odczytu wodomierzy
2009
Sukcesywne wprowadzanie radiowego systemu odczytu wodomierzy
Realizacja programu NFOŚiGW pozwalającego na budowę podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
2014-15
Realizacja programu NFOŚiGW pozwalającego na budowę podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Realizacja zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”
2018-20
Realizacja zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”
Realizacja projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”
2019-20
Realizacja projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”
2020