Aktualności i komunikaty

Informacja na dzień 22.01.2020 r.

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 11:30 do godz. 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicach: Nowowiejskiej, Kłodnickiej ( od nr 50 do ulicy Poniatowskiego ). Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

informacja z dnia 21.01.2020 r.

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 12:30 do godz. 16:30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicach: Nowowiejskiej, Kłodnickiej ( od nr 50 do ulicy Poniatowskiego ) . Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Wiadomości Rudzkie 15.01.2020 r.

PWIK Sp. z o.o. Rudzie Śląskiej 20 grudnia 2019 r. podpisało Umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”


Komunikaty

Aktualności