Aktualności i komunikaty

Informacja

Aktualnie nie planuje się prac na sieci wodociągowej powodujących przerwy w dostawie wody dla mieszkańców.

Informacja

Aktualnie nie wystąpiły żadne awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście.


Komunikaty

Aktualności