Woda – dar, który trzeba doceniać

Jubileuszowy, bo dziesiąty konkurs ekologiczno-plastyczny podsumowany został przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Jego uczestnicy mieli za zadanie wyrazić w swoich pracach to, z czym dla nich wiąże się hasło „Doceniam wodę”.

SIEĆ OKIEM KAMERY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” wzbogaciło się o nowy samochód z kamerą inspekcyjną oraz wyposażeniem służącym do monitoringu i analizy stanu technicznego kanalizacji.

Informacja na dzień 31.03.2021 r.

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej do godz.18.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Kaczmarka, ul. Traugutta, ul. Sosnowej, ul. Burszki. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.


Komunikaty

Aktualności