Pamiętaj o legalizacji podlicznika

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przypomina o konieczności ponownego zalegalizowania lub wymiany wodomierzy-podliczników, którym w grudniu br. upływa ważność cechy legalizacyjnej.

Zabezpiecz instalację przed mrozem!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przypomina swoim Odbiorcom o obowiązku prawidłowego zabezpieczenia instalacji wodociągowej oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur.

Informacja na dzień 23.11.2021 r.

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 09.00 do godz. 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Paderewskiego 4,9,11. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Informacja na dzień 22.11.2021 r.

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 9.00 do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Paderewskiego 4,9,11. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.


Komunikaty

Aktualności