Ukończono budowę sieci kanalizacyjnej

Zakończono prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Bukowej/N-S w Rudzie Śląskiej – Rudzie (etap I – odbiornik).”

Informacja na dzień 17.06.2021 r.

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 9.30 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Piłsudskiego (od autostrady do granicy miasta, włącznie z ulicami bocznymi) oraz przy ul. Sudeckiej i Tęczowej. Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.


Komunikaty

Aktualności