Strefy wody.jpeg

Twardość wody w Rudzie Śląskiej

Stan na dzień: 31.05.2022 r.

Numer Twardość ogólna
[mg/l CaCO3]
Stopnie
niemieckie
[odH]
Skala twardości
1 229 12,8 średnia twardość
2 229 12,8 średnia twardość
3 64,7 3,6 bardzo miękka
4 67,8 3,8 bardzo miękka
5 76,2 4,3 bardzo miękka
6 235 13,2 średnia twardość
7 76,6 4,3  bardzo miękka
8 70,4 3,9 bardzo miękka
9 71,4 4,0 bardzo miękka
10 71,5 4,0 bardzo miękka
11 66,1 3,7 bardzo miękka
12 65,7 3,7 bardzo miękka
13 253 14,2 średnia twardość
14 65,9 3,7 bardzo miękka
15 65,8 3,7 bardzo miękka

Skala opisowa twardości wody 

Woda Twardość ogólna
(mg/l CaCO3) (0dH, stopnie niemieckie)
Bardzo miękka 0-89 0-5
Miękka 89-179 5-10
Średnia twardość 179-268 10-15
Znaczna twardość 268-357 15-20
Twarda 357-535 20-30
Bardzo twarda >535 >30

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Dane na: 30.04.2022 r.

Lp. Parametry Wyniki    badań   Dopuszczalne
wartości
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294)
1 Zapach <1 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2 pH 7,3-7,7 6,5 – 9,5
3 Barwa [mg/l Pt] <5 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4 Mętność [NTU]

do 0,39

akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
5 Przewodność elektryczna właściwa w 25ºC [μS/cm] do 471 2500
6 Żelazo ogólne [μg/l] do 24,0 200
7 Mangan [μg/l] <5,0 50
8 Chlorki [mg/l] do 13 250
9 Twardość ogólna  [mg/l CaCO3] 67,6- 228 60 – 500
10 Chlor wolny [mg/l] do 0,03 0,30
11 Jon amonowy [mg/l] do 0,33 0,50
12 Azotyny [mg/l] <0,066 0,50
13 Azotany [mg/l] do 21 50