Jaką mam wodę?

Mapa regionu

Twardość wody w Rudzie Śląskiej

Stan na dzień: 26.08.2019 r.

Numer Twardość ogólna
[mg/l CaCO3]
Stopnie
niemieckie
[odH]
Skala twardości
1 260,0 14,6 średnia twardość
2 260,0 14,6 średnia twardość
3 82,3 4,6 bardzo miękka
4 63,3 3,5 bardzo miękka
5 61,9 3,5 bardzo miękka
6 87,1 4,9 bardzo miękka
7 91,4 5,1 miękka
8 60,4 3,4 bardzo miękka
9 68,9 3,8 bardzo miękka
10 78,7 4,4 bardzo miękka
11 95,6 5,4 miękka
12 80,9 4,5 bardzo miękka
13 250,0 14,0 średnia twardość
14 79,6 4,5 bardzo miękka

Skala opisowa twardości wody 

Woda Twardość ogólna
(mg/l CaCO3) (0dH, stopnie niemieckie)
Bardzo miękka 0-89 0-5
Miękka 89-179 5-10
Średnia twardość 179-268 10-15
Znaczna twardość 268-357 15-20
Twarda 357-535 20-30
Bardzo twarda >535 >30

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Dane za okres: maj - czerwiec 2019 r.

Lp. Parametry Wyniki    badań   Dopuszczalne
wartości
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294)
1 Zapach <1 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2 pH 7,3 – 7,8 6,5 – 9,5
3 Barwa [mg/l Pt] <5 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4 Mętność [NTU] do 0, 43 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
5 Przewodność elektryczna właściwa w 25ºC [μS/cm] do 537 2500
6 Żelazo ogólne [μg/l] do 95 200
7 Mangan [μg/l] do 5,7 50
8 Chlorki [mg/l] do 28 250
9 Twardość ogólna  [mg/l CaCO3] 60,1 - 215 60 – 500
10 Chlor wolny [mg/l] <0,020 0,30
11 Jon amonowy [mg/l] <0,026 0,50
12 Azotyny [mg/l] pon. 0,066 0,50
13 Azotany [mg/l] do 3,4 50