Jaką mam wodę?

Mapa regionu

Twardość wody w Rudzie Śląskiej

Stan na dzień: 20.11.2018 r.

Numer Twardość ogólna
[mgCaCO3/dm3]
Stopnie
niemieckie
[odH]
Skala twardości
1 199,0 11,14 średnia twardość
2 199,0 11,14 średnia twardość
3 80,0 4,48 bardzo miękka
4 91,0 5,10 miękka
5 87,5 4,90 bardzo miękka
6 206,0 11,53 średnia twardość
7 82,0 4,60 bardzo miękka
8 74,0 4,14 bardzo miękka
9 89,0 4,98 bardzo miękka
10 75,0 4,41 bardzo miękka
11 71,0 3,98 bardzo miękka
12 95,0 5,32 miękka
13 259,0 14,50 średnia twardość
14 95,0 5,32 miękka

Skala opisowa twardości wody 

Woda Twardość ogólna
(mg CaCO3/dm3) (0dH, stopnie niemieckie)
Bardzo miękka 0-89 0-5
Miękka 89-179 5-10
Średnia twardość 179-268 10-15
Znaczna twardość 268-357 15-20
Twarda 357-535 20-30
Bardzo twarda >535 >30

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Dane za okres: marzec - maj 2018 r.

Lp. Parametry Wyniki    badań   Dopuszczalne
wartości
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294)
1 Zapach - akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2 pH 6,9 – 8,2 6,5 – 9,5
3 Barwa [mgPt/dm3] - akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4 Mętność [NTU] 0,16 – 0,57 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
5 Przewodność [μS/cm w 20ºC] 212 – 559 2500
6 Żelazo [μgFe/dm3] do 51 200
7 Mangan [μgMn/dm3] do 4,2 50
8 Chlorki [mgCl-/dm3] 9,8 – 11,0 250
9 Twardość og. [mgCaCO3/dm3] 73 – 260 60 – 500
10 Chlor pozost. [mgCl2/dm3] 0,07 - 0,28 0,30
11 Jon amonowy [mgNH3/dm3] do 0,31 0,50
12 Azotyny [mgNO2/dm3] pon. 0,066 0,50
13 Azotany [mgNO3/dm3] 2,2 – 4,2 50