Mapa regionu

Twardość wody w Rudzie Śląskiej

Stan na dzień: 30.11.2020 r.

Numer Twardość ogólna
[mg/l CaCO3]
Stopnie
niemieckie
[odH]
Skala twardości
1 231,0 12,9 średnia twardość
2 231,0 12,9 średnia twradość
3 82,5 4,6 bardzo miękka
4 73,2 4,1 bardzo miękka
5 77,5 4,3 bardzo miękka
6 254,0 14,2 średnia twardość
7 72,8 4,1  bardzo miękka
8 105 5,9 miękka
9 100 5,6 miękka
10 102 5,7 miękka
11 69,6 3,9 bardzo miękka
12 78,3 4,4 bardzo miękka
13 235 13,2 średnia twardość
14 75,8 4,2 bardzo miękka

Skala opisowa twardości wody 

Woda Twardość ogólna
(mg/l CaCO3) (0dH, stopnie niemieckie)
Bardzo miękka 0-89 0-5
Miękka 89-179 5-10
Średnia twardość 179-268 10-15
Znaczna twardość 268-357 15-20
Twarda 357-535 20-30
Bardzo twarda >535 >30

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Dane na: 30.10.2020 r.

Lp. Parametry Wyniki    badań   Dopuszczalne
wartości
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294)
1 Zapach <1 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2 pH 6,6-7,4 6,5 – 9,5
3 Barwa [mg/l Pt] <5 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4 Mętność [NTU] do 0,46 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
5 Przewodność elektryczna właściwa w 25ºC [μS/cm] do 515 2500
6 Żelazo ogólne [μg/l] do 117 200
7 Mangan [μg/l] do 1,2 50
8 Chlorki [mg/l] do 19 250
9 Twardość ogólna  [mg/l CaCO3] 72,8-263,0 60 – 500
10 Chlor wolny [mg/l] <0,02 0,30
11 Jon amonowy [mg/l] <0,26 0,50
12 Azotyny [mg/l] do 0,01 0,50
13 Azotany [mg/l] do 2,56 50