×

WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie województwa śląskiego, w celu ograniczenia zagrożenia, PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od dnia 20 maja zawiesza przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa. Decyzja podjęta została ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz naszych pracowników gwarantujące zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.

Uprzejmie prosimy, aby wszelkie sprawy nadal załatwianie były w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
  • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
  • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Dotyczy to także płatności, które mogą Państwo dokonać przelewem internetowym, ewentualnie w bankach lub na poczcie.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Powyższe działania nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zgłaszanie wyłącznie pilnych spraw.

Jaką mam wodę?

Mapa regionu

Twardość wody w Rudzie Śląskiej

Stan na dzień: 27.04.2020 r.

Numer Twardość ogólna
[mg/l CaCO3]
Stopnie
niemieckie
[odH]
Skala twardości
1 239,0 13,4 średnia twardość
2 239,0 13,4 średnia twardość
3 69,2 3,9 bardzo miękka
4 73,6 4,1 bardzo miękka
5 67,4 3,8 bardzo miękka
6 243,0 13,6 średnia twardość
7 72,8 4,1  bardzo miękka
8 76,9 4,3 bardzo miękka
9 77,0 4,5 bardzo miękka
10 72,0 4,2 bardzo miękka
11 81,6 4,6 bardzo miękka
12 74,0 4,1 bardzo miękka
13 237,0 13,9 średnia twardość
14 73,6 4,1 bardzo miękka

Skala opisowa twardości wody 

Woda Twardość ogólna
(mg/l CaCO3) (0dH, stopnie niemieckie)
Bardzo miękka 0-89 0-5
Miękka 89-179 5-10
Średnia twardość 179-268 10-15
Znaczna twardość 268-357 15-20
Twarda 357-535 20-30
Bardzo twarda >535 >30

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Dane za okres: marzec 2020 r. - kwiecień 2020 r.

Lp. Parametry Wyniki    badań   Dopuszczalne
wartości
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294)
1 Zapach <1 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2 pH 6,5 – 7,9 6,5 – 9,5
3 Barwa [mg/l Pt] <5 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4 Mętność [NTU] do 0, 77 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
5 Przewodność elektryczna właściwa w 25ºC [μS/cm] do 502 2500
6 Żelazo ogólne [μg/l] do 57 200
7 Mangan [μg/l] do 8,4 50
8 Chlorki [mg/l] do 13 250
9 Twardość ogólna  [mg/l CaCO3] 67,4-243 60 – 500
10 Chlor wolny [mg/l] <0,020 0,30
11 Jon amonowy [mg/l] <0,026-0,37 0,50
12 Azotyny [mg/l] < 0,066 0,50
13 Azotany [mg/l] do 4,4 50