Jaką mam wodę?

Mapa regionu

Twardość wody w Rudzie Śląskiej

Stan na dzień: 26.02.2019 r.

Numer Twardość ogólna
[mgCaCO3/dm3]
Stopnie
niemieckie
[odH]
Skala twardości
1 238 13,3 średnia twardość
2 238 13,3 średnia twardość
3 91,9 5,1 miękka
4 89,2 5,0 miękka
5 89,2 5,0 miękka
6 236 13,2 średnia twardość
7 88,5 5,0 bardzo miękka
8 106 5,9  miękka
9 168 9,4 miękka
10 84,8 4,7 bardzo miękka
11 92,0 5,2 miękka
12 79,2 4,4 bardzo miękka
13 244 13,7 średnia twardość
14 78,9 4,4 bardzo miękka

Skala opisowa twardości wody 

Woda Twardość ogólna
(mg CaCO3/dm3) (0dH, stopnie niemieckie)
Bardzo miękka 0-89 0-5
Miękka 89-179 5-10
Średnia twardość 179-268 10-15
Znaczna twardość 268-357 15-20
Twarda 357-535 20-30
Bardzo twarda >535 >30

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Dane za okres: styczeń - luty 2019 r.

Lp. Parametry Wyniki    badań   Dopuszczalne
wartości
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294)
1 Zapach - akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2 pH 7,4 – 7,9 6,5 – 9,5
3 Barwa [mgPt/dm3] - akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4 Mętność [NTU] do 0,71 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
5 Przewodność [μS/cm w 20ºC] do 540 2500
6 Żelazo [μgFe/dm3] do 75 200
7 Mangan [μgMn/dm3] do 3,0 50
8 Chlorki [mgCl-/dm3] do 15,0 250
9 Twardość og. [mgCaCO3/dm3] 88,4 - 258 60 – 500
10 Chlor pozost. [mgCl2/dm3] do 0,16 0,30
11 Jon amonowy [mgNH3/dm3] do 0,42 0,50
12 Azotyny [mgNO2/dm3] pon. 0,066 0,50
13 Azotany [mgNO3/dm3] do 4,2 50