Jaką mam wodę?

Mapa regionu

Twardość wody w Rudzie Śląskiej

Stan na dzień: 07.09.2108 r.

Numer Twardość og.
[mgCaCO3/dm3]
Stopnie
niemieckie
[dGH]
Określenie wody
1 238,0 14,00 średnia twardość
2 238,0 14,00 średnia twardość
3 80,0 4,71 bardzo miękka
4 84,0 4,94 bardzo miękka
5 87,5 5,15 miękka
6 79,0 4,65 bardzo miękka
7 82,0 4,82 bardzo miękka
8 74,0 4,35 bardzo miękka
9 89,0 5,24 miękka
10 75,0 4,41 bardzo miękka
11 84,0 4,94 bardzo miękka
12 77,0 4,53 bardzo miękka
13 275,0 16,18 znaczna twardość
14 81,0 4,76 bardzo miękka

Skala opisowa twardości wody 

Woda Twardość ogólna
(mg CaCO3/dm3) (stopnie niemieckie)
Bardzo miękka 0-90 0-5
Miękka 90-180 5-10
Średnia twardość 180-270 10-15
Znaczna twardość 270-360 15-20
Twarda 360-450 20-30
Bardzo twarda >450 >30

Zestawienie wartości parametrów wody pobranej przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. z punktów zakupu wody z GPW w Rudzie Śląskiej

Dane za okres: marzec - maj 2018 r.

Lp. Parametry Wartości
parametryczne wody
w Rudzie Śląskiej
Dopuszczalne
zakresy wartości
parametrycznych
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dn.
07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294)
1 Zapach - akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2 pH 6,9 – 8,2 6,5 – 9,5
3 Barwa [mgPt/dm3] - akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4 Mętność [NTU] 0,16 – 0,57 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
5 Przewodność [μS/cm w 20ºC] 212 – 559 2500
6 Żelazo [μgFe/dm3] do 51 200
7 Mangan [μgMn/dm3] do 4,2 50
8 Chlorki [mgCl-/dm3] 9,8 – 11,0 250
9 Twardość og. [mgCaCO3/dm3] 73 – 260 60 – 500
10 Chlor pozost. [mgCl2/dm3] 0,07 - 0,28 0,30
11 Jon amonowy [mgNH3/dm3] do 0,31 0,50
12 Azotyny [mgNO2/dm3] pon. 0,066 0,50
13 Azotany [mgNO3/dm3] 2,2 – 4,2 50