W związku z polityką firmy zobowiązującej się do szczególnej dbałości o środowisko naturalne w tym: zmniejszania zanieczyszczeń emitowanych do środowiska oraz podejmowania kroków zmniejszających poziom zużycia zasobów naturalnych, prowadzimy akcje informacyjno-edukacyjne wśród lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska oraz zachowań proekologicznych. Projekty realizowane są we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rudzie Śląskiej.


Bezpieczne i zdrowe wakacje 2017

Pierwszy tydzień wakacji upłynął nam na realizacji akcji edukacyjnej promującej zdrowie, prowadzonej tradycyjnie we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.

Bezpieczne i zdrowe wakacje 2016

Ciekawie o ekologii! Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od początku swojej działalności kładzie nacisk na ochronę środowiska, mając na uwadze stałe polepszanie warunków życia mieszkańców miasta.