×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
  • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
  • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
  • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
  • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Akcje edukacyjne

W związku z polityką firmy zobowiązującej się do szczególnej dbałości o środowisko naturalne w tym: zmniejszania zanieczyszczeń emitowanych do środowiska oraz podejmowania kroków zmniejszających poziom zużycia zasobów naturalnych, prowadzimy akcje informacyjno-edukacyjne wśród lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska oraz zachowań proekologicznych. Projekty realizowane są we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rudzie Śląskiej.


Bezpieczne i zdrowe wakacje 2017

Pierwsze tydzień wakacji upłynął nam na realizacji akcji edukacyjnej promującej zdrowie, prowadzonej tradycyjnie we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.

Bezpieczne i zdrowe wakacje 2016

Ciekawie o ekologii! Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od początku swojej działalności kładzie nacisk na ochronę środowiska, mając na uwadze stałe polepszanie warunków życia mieszkańców miasta.