KOMUNIKAT

13 stycznia 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. uległ zmianie harmonogram dokonywania odczytów wodomierzy. W przypadku wszystkich odbiorców odczyty rozliczane będą na ostatni dzień każdego miesiąca. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 / 34 24 246 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

OGŁOSZENIE

15 grudnia 2021

Szanowni Klienci, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, iż od 1 stycznia 2022 r. wprowadza zmianę we wzorze umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków w zakresie terminu wystawiania faktur. Od 1 stycznia 2022 r. faktury obejmujące należności za świadczone usługi będą wystawiane w terminie do 15 dni od dnia dokonania odczytu wodomierza (dotychczas termin ten wynosił 7 dni). Powyższa informacja dołączona jest obecnie do wystawianych faktur za dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Wprowadzona zmiana związana jest z prowadzonymi działaniami mającymi na celu wdrożenie nowego systemu stacjonarnych odczytów wodomierzy opartego o telemetrię.

KOMUNIKAT

9 grudnia 2021

Szanowni Klienci, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, że w dniach 24 grudnia 2021 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) oraz 7 stycznia 2022 r. Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne. Całodobowo dyżur pełni pogotowie PWIK pod bezpłatnym numerem 994. Przepraszamy za utrudnienia.

Pamiętaj o legalizacji podlicznika

26 listopada 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przypomina o konieczności ponownego zalegalizowania lub wymiany wodomierzy-podliczników, którym w grudniu br. upływa ważność cechy legalizacyjnej.

Zabezpiecz instalację przed mrozem!

26 listopada 2021

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przypomina swoim Odbiorcom o obowiązku prawidłowego zabezpieczenia instalacji wodociągowej oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur.