Procedura zatwierdzania taryf za wodę i ścieki

6 lutego 2024

Od 1 stycznia 2018 roku taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej składa wnioski taryfowe do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, a nie do Rady Miasta Ruda Śląska, jak odbywało się to we wcześniej obowiązującym stanie prawnym. Wody Polskie zatwierdzają taryfę w drodze decyzji. Organ ten może wydać decyzję pozytywną, negatywną lub wezwać spółkę do złożenia poprawionego projektu taryfy lub poprawionego uzasadnienia.

Nowe samochody elektryczne w PWIK

1 lutego 2024

PWiK Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej wzbogaciło swoją flotę pojazdów służbowych o dwa nowe samochody elektryczne. Opel Combo E oraz Dacia Spring wykorzystywane będą do realizacji zadań Spółki z zakresu monitoringu sieci wodociągowej, wykrywania i lokalizacji awarii, odczytów wodomierzy oraz nadzoru nad prowadzonymi pracami brygad.

KOMUNIKAT

19 stycznia 2024

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, że w dniu 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne. Do Państwa dyspozycji pozostaje całodobowe pogotowie PWIK pod bezpłatnym numerem 994.

Drugi okres taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

18 stycznia 2024

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, iż zgodnie z decyzją wydaną w dniu 2 lutego 2023 r., przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, od dnia 11 lutego 2024 r., zacznie obowiązywać drugi okres taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice.