Ukończono budowę sieci kanalizacyjnej

21 czerwca 2021

Zakończono prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Bukowej/N-S w Rudzie Śląskiej – Rudzie (etap I – odbiornik).”

Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego

5 października 2020

1 października br. odbył się odbiór końcowy zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego w Rudzie Śląskiej – Halembie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Projektu nr POIS.02.03.00-00-0053/17 pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska".