Aktualnie prowadzone inwestycje

Remont sieci kanalizacyjnej

23 kwietnia 2019

23 kwietnia przekazano place budowy dla zadań związanych z remontem sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Energetyków nr 17-23 w Rudzie Śląskiej – Halembie oraz ul. Dworaka w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.

Budowa sieci wodociągowej

27 listopada 2018

27 listopada br. rozpoczęto prace dotyczące budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Tunkla / Świętochłowickiej (obecnie ul. Pluty) w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.

Przebudowa sieci wodociągowej

7 listopada 2018

Przekazano plac budowy dla zadania związanego z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Pomorskiej oraz Kochanowskiego w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.