Ukończono budowę sieci wod.-kan.

12 sierpnia 2021

Zakończono prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bukowej i Alei Rodziny Gürtlerów w Rudzie Śląskiej.

Ukończono budowę sieci kanalizacyjnej

21 czerwca 2021

Zakończono prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Bukowej/N-S w Rudzie Śląskiej – Rudzie (etap I – odbiornik).”