Aktualnie prowadzone inwestycje

Budowa kanalizacji sanitarnej

28 października 2019

Rozpoczynamy prace związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w rejonie ul. Studziennej w Rudzie Śląskiej – Halembie.

Remont sieci kanalizacyjnej

23 kwietnia 2019

23 kwietnia przekazano place budowy dla zadań związanych z remontem sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Energetyków nr 17-23 w Rudzie Śląskiej – Halembie oraz ul. Dworaka w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.