×

WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie województwa śląskiego, w celu ograniczenia zagrożenia, PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od dnia 20 maja zawiesza przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa. Decyzja podjęta została ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz naszych pracowników gwarantujące zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.

Uprzejmie prosimy, aby wszelkie sprawy nadal załatwianie były w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
  • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
  • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Dotyczy to także płatności, które mogą Państwo dokonać przelewem internetowym, ewentualnie w bankach lub na poczcie.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Powyższe działania nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zgłaszanie wyłącznie pilnych spraw.

Biuro Obsługi Klienta

Priorytetowym celem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej jest stałe spełnianie potrzeb Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług. Z myślą o mieszkańcach Rudy Śląskiej, powstało Biuro Obsługi Klienta, które dba o usprawnianie i przyspieszenie trybu załatwiania poszczególnych spraw.

BOK zajmuje się:

  • wydawaniem warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan.,
  • uzgadnianiem projektów technicznych,
  • uzgadnianiem terminów oraz wykonywaniem odbiorów technicznych i końcowych,
  • zawieraniem umów z odbiorcami,
  • rozliczeniem klientów w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków,
  • przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji,
  • wszelkimi sprawami z przedmiotowego zakresu działania spółki

Kontakt

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
ul. Pokoju 13
41-709 Ruda Śląska

tel.: 32 34 24 300
fax: 32 24 43 991
e-mail: bok@pwik.com.pl 

Godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta

poniedziałek: 9 00 – 17 00,
wtorek - piątek: 7 00 – 15 00.

Godziny otwarcia Kasy Przedsiębiorstwa

poniedziałek: 9 00 – 14 15 oraz 15 00 – 17 00
wtorek - piątek: 7 30 – 14 15

Przyjmowanie klientów

Klienci w pierwszej kolejności obsługiwani są przez pracowników Biura Obsługi Klienta. Jeśli nie zostałyby zaspokojone ich oczekiwania następnie przyjmowani są przez kierowników komórek organizacyjnych właściwych dla danej sprawy.

W przypadku szczególnej złożoności zagadnienia, klienci przyjmowani są przez Dyrektora bądź Prezesa Zarządu, po wcześniejszym skierowaniu prośby do sekretariatu Przedsiębiorstwa w celu ustalenia terminu spotkania oraz określenia tematyki