Priorytetowym celem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej jest stałe spełnianie potrzeb Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług. Z myślą o mieszkańcach Rudy Śląskiej, powstało Biuro Obsługi Klienta, które dba o usprawnianie i przyspieszenie trybu załatwiania poszczególnych spraw.

BOK zajmuje się:

  • wydawaniem warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan.,
  • uzgadnianiem projektów technicznych,
  • uzgadnianiem terminów oraz wykonywaniem odbiorów technicznych i końcowych,
  • zawieraniem umów z odbiorcami,
  • rozliczeniem klientów w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków,
  • przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji,
  • wszelkimi sprawami z przedmiotowego zakresu działania spółki

Informujemy, iż w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 13 00.

Kontakt

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
ul. Pokoju 13
41-709 Ruda Śląska

tel.: 32 34 24 200
fax: 32 24 43 991
e-mail: bok@pwik.com.pl 

Godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta

poniedziałek: 9.00 – 17.00,
wtorek - piątek: 7.00 – 15.00.

Godziny otwarcia Kasy Przedsiębiorstwa

poniedziałek: 9.00 – 14.15 oraz 15.00 – 17.00
wtorek - piątek: 7.30 – 14.15

Przyjmowanie klientów

Klienci w pierwszej kolejności obsługiwani są przez pracowników Biura Obsługi Klienta. Jeśli nie zostałyby zaspokojone ich oczekiwania następnie przyjmowani są przez kierowników komórek organizacyjnych właściwych dla danej sprawy.

W przypadku szczególnej złożoności zagadnienia, klienci przyjmowani są przez Dyrektora bądź Prezesa Zarządu, po wcześniejszym skierowaniu prośby do sekretariatu Przedsiębiorstwa w celu ustalenia terminu spotkania oraz określenia tematyki