Priorytetowym celem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej jest stałe spełnianie potrzeb Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług. Z myślą o mieszkańcach Rudy Śląskiej, powstało Biuro Obsługi Klienta, które dba o usprawnianie i przyspieszenie trybu załatwiania poszczególnych spraw.

BOK zajmuje się

  • wydawaniem warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan.
  • uzgadnianiem projektów technicznych
  • uzgadnianiem terminów oraz wykonywaniem odbiorów technicznych i końcowych
  • zawieraniem umów z odbiorcami
  • rozliczeniem Klientów w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków
  • przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji
  • wszelkimi sprawami z przedmiotowego zakresu działania spółki

Kontakt

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
ul. Pokoju 13
41-709 Ruda Śląska

tel.: 32 34 24 200
fax: 32 24 43 991
e-mail: bok@pwik.com.pl 

Godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta oraz kasy przedsiębiorstwa

Poniedziałek - piątek w godzinach 9:00 – 13:00
 

Przyjmowanie Klientów

Klienci w pierwszej kolejności obsługiwani są przez pracowników Biura Obsługi Klienta. Jeśli nie zostałyby zaspokojone ich oczekiwania następnie przyjmowani są przez kierowników komórek organizacyjnych właściwych dla danej sprawy.

W przypadku szczególnej złożoności zagadnienia, Klienci przyjmowani są przez Prezesa Zarządu, po wcześniejszym skierowaniu prośby do sekretariatu Przedsiębiorstwa w celu ustalenia terminu spotkania oraz sprecyzowania jego tematyki.