×

W okresie od 16 marca aż do odwołania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych pracowników gwarantujące zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, podjęliśmy decyzje o całkowitym ograniczeniu wizyt w naszej Spółce w okresie od 16 marca aż do odwołania

Prosimy, o załatwianie spraw drogą elektroniczną (bok@pwik.com.pl, awarie@pwik.com.pl), telefoniczną (Biuro Obsługi Klienta: 32 34 24 300 lub bezpłatny numer awaryjny 994) albo pocztą tradycyjną. Dotyczy to także płatności, które mogą Państwo dokonać przelewem internetowym, zamiast wizyty w kasie Spółki.

Ponadto ponownie informujemy, że wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in. wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe działania nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zgłaszanie wyłącznie pilnych spraw.

Edukacja ekologiczna

Ochrona środowiska naturalnego to jeden z głównych celów naszej firmy. Priorytetem jest więc promowanie ekologii wśród dzieci i młodzieży, ponieważ to przede wszystkim od nich zależy jak będzie wyglądała nasza planeta w przyszłości.

W swych działaniach zwracamy uwagę na problematykę ochrony środowiska, w tym ochrony wód podziemnych, służących nam jako źródło wody pitnej, jak również wód powierzchniowych, które są odbiornikiem oczyszczonych przez Spółkę ścieków. Podkreślamy także konieczność racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w każdym gospodarstwie domowym oraz w zakładach pracy.

Przykładem podjęcia tego typu działań jest organizowanie Dni Otwartych w naszym Przedsiębiorstwie, konkursów plastycznych w ramach obchodów Światowego Dnia Wody, filmów edukacyjnych czy stworzenie cyklu książeczek „Edukacja z Wodniczkiem”. Materiały te mają na celu kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci oraz propagowanie odpowiedzialności wobec otaczającego środowiska.