Fotowoltaika w PWIK

24 czerwca 2020

Rozpoczęły się prace związane z budową instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum” eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

Podsumowanie 2019 roku w rudzkich wodociągach

23 marca 2020

Miniony rok w rudzkiej spółce upłynął przede wszystkim pod znakiem dotacji oraz budowy sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z planem przeprowadzono także szereg zadań związanych z budową i remontem odcinków sieci wodociągowej. Ponadto pracownicy PWIK przez 365 dni stali na straży zachowania ciągłości w dostawach wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Wiadomości Rudzkie 15.01.2020 r.

20 stycznia 2020

PWIK Sp. z o.o. Rudzie Śląskiej 20 grudnia 2019 r. podpisało Umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”

Wiadomości Rudzkie 27.11.2019 r.

2 grudnia 2019

W Rudzie Śląskiej sukcesywnie rozbudowywana jest kanalizacja sanitarna. Wszystko to m.in. za sprawą podpisanej w maju ubiegłego roku przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umowy na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie składa się z dwóch zadań rzeczowych: budowy kanalizacji sanitarnej w Rudzie Śląskiej oraz zakupu urządzeń i sprzętu do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Obecnie zrealizowano trzy zadania budowlane, w ramach jednego wykonano pierwszy etap, pięć kolejnych jest w różnych fazach realizacji, ponadto częściowo zakupiono już specjalistyczny sprzęt.