×

W okresie od 16 marca aż do odwołania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych pracowników gwarantujące zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, podjęliśmy decyzje o całkowitym ograniczeniu wizyt w naszej Spółce w okresie od 16 marca aż do odwołania

Prosimy, o załatwianie spraw drogą elektroniczną (bok@pwik.com.pl, awarie@pwik.com.pl), telefoniczną (Biuro Obsługi Klienta: 32 34 24 300 lub bezpłatny numer awaryjny 994) albo pocztą tradycyjną. Dotyczy to także płatności, które mogą Państwo dokonać przelewem internetowym, zamiast wizyty w kasie Spółki.

Ponadto ponownie informujemy, że wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in. wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe działania nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zgłaszanie wyłącznie pilnych spraw.

PWiK w mediach

Podsumowanie 2019 roku w rudzkich wodociągach

23 marca 2020

Miniony rok w rudzkiej spółce upłynął przede wszystkim pod znakiem dotacji oraz budowy sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z planem przeprowadzono także szereg zadań związanych z budową i remontem odcinków sieci wodociągowej. Ponadto pracownicy PWIK przez 365 dni stali na straży zachowania ciągłości w dostawach wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Wiadomości Rudzkie 15.01.2020 r.

20 stycznia 2020

PWIK Sp. z o.o. Rudzie Śląskiej 20 grudnia 2019 r. podpisało Umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”

Wiadomości Rudzkie 27.11.2019 r.

2 grudnia 2019

W Rudzie Śląskiej sukcesywnie rozbudowywana jest kanalizacja sanitarna. Wszystko to m.in. za sprawą podpisanej w maju ubiegłego roku przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umowy na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie składa się z dwóch zadań rzeczowych: budowy kanalizacji sanitarnej w Rudzie Śląskiej oraz zakupu urządzeń i sprzętu do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Obecnie zrealizowano trzy zadania budowlane, w ramach jednego wykonano pierwszy etap, pięć kolejnych jest w różnych fazach realizacji, ponadto częściowo zakupiono już specjalistyczny sprzęt.