PWiK w mediach

Wiadomości Rudzkie 15.01.2020 r.

20 stycznia 2020

PWIK Sp. z o.o. Rudzie Śląskiej 20 grudnia 2019 r. podpisało Umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”

Wiadomości Rudzkie 27.11.2019 r.

2 grudnia 2019

W Rudzie Śląskiej sukcesywnie rozbudowywana jest kanalizacja sanitarna. Wszystko to m.in. za sprawą podpisanej w maju ubiegłego roku przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umowy na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie składa się z dwóch zadań rzeczowych: budowy kanalizacji sanitarnej w Rudzie Śląskiej oraz zakupu urządzeń i sprzętu do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Obecnie zrealizowano trzy zadania budowlane, w ramach jednego wykonano pierwszy etap, pięć kolejnych jest w różnych fazach realizacji, ponadto częściowo zakupiono już specjalistyczny sprzęt.

Dni Otwarte PWIK

22 października 2019

Jaką drogę pokonuje zanieczyszczona woda od momentu, kiedy trafia do oczyszczalni ścieków? Co dzieje się z brudną wodą, która zostanie oczyszczona? Dlaczego do pracy oczyszczalni potrzebne są bakterie? Między innymi odpowiedzi na te pytania mogli usłyszeć uczestnicy kolejnych Dni Otwartych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. W dniach od 10 do 12 października mieszkańcy miasta mogli zobaczyć, jak wygląda praca w oczyszczalni “Halemba-Centrum”, “Barbara” oraz “Orzegów”.