×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
  • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
  • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
  • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
  • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

PWiK w mediach

Fotowoltaika w PWIK

24 czerwca 2020

Rozpoczęły się prace związane z budową instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum” eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

Podsumowanie 2019 roku w rudzkich wodociągach

23 marca 2020

Miniony rok w rudzkiej spółce upłynął przede wszystkim pod znakiem dotacji oraz budowy sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z planem przeprowadzono także szereg zadań związanych z budową i remontem odcinków sieci wodociągowej. Ponadto pracownicy PWIK przez 365 dni stali na straży zachowania ciągłości w dostawach wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Wiadomości Rudzkie 15.01.2020 r.

20 stycznia 2020

PWIK Sp. z o.o. Rudzie Śląskiej 20 grudnia 2019 r. podpisało Umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”

Wiadomości Rudzkie 27.11.2019 r.

2 grudnia 2019

W Rudzie Śląskiej sukcesywnie rozbudowywana jest kanalizacja sanitarna. Wszystko to m.in. za sprawą podpisanej w maju ubiegłego roku przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umowy na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie składa się z dwóch zadań rzeczowych: budowy kanalizacji sanitarnej w Rudzie Śląskiej oraz zakupu urządzeń i sprzętu do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Obecnie zrealizowano trzy zadania budowlane, w ramach jednego wykonano pierwszy etap, pięć kolejnych jest w różnych fazach realizacji, ponadto częściowo zakupiono już specjalistyczny sprzęt.