Coraz dłuższa sieć kanalizacji sanitarnej

15 września 2021

Łącznie prawie 4 kilometry nowej kanalizacji sanitarnej przy 11 ulicach w naszym mieście - to efekt realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, gdzie Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZATKANA KANALIZACJA?

26 maja 2021

ZATKANA KANALIZACJA? GRUBSZY PROBLEM? W jaki sposób możesz uzyskać informacje i co możesz zrobić?

Woda – dar, który trzeba doceniać

6 kwietnia 2021

Jubileuszowy, bo dziesiąty konkurs ekologiczno-plastyczny podsumowany został przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Jego uczestnicy mieli za zadanie wyrazić w swoich pracach to, z czym dla nich wiąże się hasło „Doceniam wodę”.