Wody podziemne – nasz ukryty skarb

5 maja 2022

Wody gruntowe, inaczej zwane podziemnymi, to jedno z głównych źródeł wody pitnej na świecie. Dlatego tak ważne jest ich ochrona, jak również późniejsze rozsądne gospodarowanie zasobami wodnymi. Z okazji Światowego Dnia Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej po raz kolejny zorganizowało konkurs plastyczny dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych, którego temat brzmiał „Wody podziemne – nasz ukryty skarb”.

Coraz dłuższa sieć kanalizacji sanitarnej

15 września 2021

Łącznie prawie 4 kilometry nowej kanalizacji sanitarnej przy 11 ulicach w naszym mieście - to efekt realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, gdzie Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.