Procedura zatwierdzania taryf za wodę i ścieki

7 lutego 2024

Od 1 stycznia 2018 roku taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej składa wnioski taryfowe do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, a nie do Rady Miasta Ruda Śląska, jak odbywało się to we wcześniej obowiązującym stanie prawnym. Wody Polskie zatwierdzają taryfę w drodze decyzji. Organ ten może wydać decyzję pozytywną, negatywną lub wezwać spółkę do złożenia poprawionego projektu taryfy lub poprawionego uzasadnienia.

Działamy dla mieszkańców od 30 lat

15 listopada 2023

Rozmowa z zarządem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – prezesem Maciejem Lesiakiem oraz wiceprezesem Markiem Wilkiem.

Finał konkursu „Mydło i woda super moce doda”

9 stycznia 2023

Po raz kolejny Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej zorganizowało konkurs dla przedszkolaków, w którym mogły się one wykazać talentem plastycznym oraz wiedzą w zakresie higieny i rozsądnego używania wody. W sumie nagrodzono 20 dzieci w wieku od 5 do 6 lat.