Woda pitna dla rudzian produkowana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody Goczałkowice i Dziećkowice oraz Stacji Uzdatniania Wody Czaniec. Następnie transportowana jest siecią rurociągów magistralnych do sieciowych zbiorników wyrównawczych w Mikołowie i dalej na teren naszego miasta. Natomiast przy pomocy sieci wodociągowych, należących do naszego Przedsiębiorstwa w dalszej kolejności trafia do mieszkańców. Dodatkowo część miasta Ruda Śląska (dzielnice północne) zaopatrywana jest w wodę produkowaną w Stacji Uzdatniania Wody Bibiela. Wody te charakteryzują się dużą zawartością minerałów, gdyż pozyskuje ją z ujęć głębinowych, co ma wpływ na stopień jej twardości.

Woda, którą piją mieszkańcy aglomeracji śląskiej pochodzi w 80 % z ujęcia na kaskadzie rzeki Soły w Czańcu. O jej jakości decydują nie tylko jej górskie źródła, ale również to, że pochodzi ze źródeł powierzchniowych posiadających doskonałe możliwości odnawiania i samooczyszczania.

Nadzór nad jej, jakością w mieście sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Przed dostarczeniem odbiorcom musi przede wszystkim spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które określa m.in. dopuszczalne stężenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz metodykę badań jakości wody. PWIK w ramach kontroli wewnętrznej cyklicznie przeprowadza takie badania. Dzięki wykonywanym analizom fizykochemicznym próbek wody wiemy na przykład, że w południowych i centralnych dzielnicach naszego miasta, nasza woda zawiera niskie stężenia jonów wapnia i magnezu, więc jest miękka. Natomiast woda dostarczana do północnych dzielnic, tj. Ruda i Orzegów, charakteryzuje się wyższym stopniem twardości. Ta informacja jest istotna dla użytkowników sprzętów gospodarstwa domowego, bowiem twarda woda zawiera wysokie stężenie związków tych pierwiastków, tworząc osad zwany „kamieniem”. Szczegółowe informacje na temat twardości wody znajdują się w zakładce „Jaką mam wodę”.

Doskonale czysta woda nie posiada ani smaku, ani zapachu i jest przezroczysta. Ma neutralne pH, a więc jej odczyn nie jest ani kwasowy, ani zasadowy. Taka właśnie jest woda, która płynie w naszych kranach. Nie posiada barwy, nie jest mętna, a jej pH wynosi średnio 7,5. To oznacza, że nadaje się do picia prosto z kranu, bez potrzeby stosowania filtrów. Równolegle przeprowadzane badania mikrobiologiczne na obecność min. bakterii grupy coli również potwierdzają, iż woda dostarczana mieszkańcom jest bezpieczna dla zdrowia i można ją pić bez przegotowania. Porównać ją można do wody stołowej sprzedawanej w sklepach.

Jakość wody może jednak w niekorzystnych warunkach eksploatacji i utrzymania instalacji wodociągowej w budynkach ulec pogorszeniu. Do przyczyn bakteriologicznego zanieczyszczenia (czyli powstawania tzw. biofilmu – siedliska drobnoustrojów) wody pobieranej bezpośrednio przez konsumenta można zaliczyć: zastoiny wody w rurach, zakończenia kranów (sitka, perlatory) czy dodatkowe filtry, niewymieniane przez długi okres, niepoddawane okresowemu czyszczeniu, czy też dezynfekcji. Wyżej wymienione, pozornie błahe czynniki mogą powodować znaczne pogorszenie jakości wody pitnej. Na tego typu sytuacje nie mają jednak wpływu służby PWiK czy PPIS, bezpośrednio nadzorującego jakość wody wodociągowej. Odpowiedzialnym za zapewnienie bezpiecznego użytkowania i eksploatacji instalacji wodociągowej jest właściciel lub zarządca budynku. Bardzo ważnym aspektem jest dobór materiału, z którego wykonana jest instalacja wewnętrzna. Powinny być to rury odporne na korozję, niezarastające kamieniem, a także utrudniające tworzenie się biofilmu, którego obecność prowadzi do powstawania niebezpiecznych dla zdrowia bakterii. Problemy z jakością wody najczęściej pojawiają się w starych instalacjach wykonanych z rur stalowych. Gdy skorodują, rdza wypływa z kranu razem z wodą, która staje się brązowa, mętna i zawiera dużo żelaza. Taka woda jest niesmaczna i trwale może uszkodzić sprzęt AGD czy nowoczesne baterie. Warto więc zwrócić uwagę na stan instalacji wodociągowej w swoim domu, bo być może kwalifikuje się ona do wymiany.

Jak sami możemy poprawić jakość wody?

  • po dłuższej nieobecności w domu odkręcić wszystkie krany na 2-3 minuty i pozwolić wodzie swobodnie płynąć
  • często myć wylewkę kranu, co zabezpiecza przed gromadzeniem się bakterii zanieczyszczających wodę.