×

W okresie od 16 marca aż do odwołania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych pracowników gwarantujące zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, podjęliśmy decyzje o całkowitym ograniczeniu wizyt w naszej Spółce w okresie od 16 marca aż do odwołania

Prosimy, o załatwianie spraw drogą elektroniczną (bok@pwik.com.pl, awarie@pwik.com.pl), telefoniczną (Biuro Obsługi Klienta: 32 34 24 300 lub bezpłatny numer awaryjny 994) albo pocztą tradycyjną. Dotyczy to także płatności, które mogą Państwo dokonać przelewem internetowym, zamiast wizyty w kasie Spółki.

Ponadto ponownie informujemy, że wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in. wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe działania nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zgłaszanie wyłącznie pilnych spraw.

Skąd mam wodę?

Woda pitna dla rudzian produkowana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody Goczałkowice i Dziećkowice oraz w Stacji Uzdatniania Wody Czaniec. Następnie transportowana jest siecią rurociągów magistralnych do sieciowych zbiorników wyrównawczych w Mikołowie i dalej na teren naszego miasta. Natomiast przy pomocy sieci wodociągowych, należących do naszego Przedsiębiorstwa w dalszej kolejności trafia do mieszkańców.

Woda, którą piją mieszkańcy aglomeracji śląskiej pochodzi w 80 % z ujęcia na kaskadzie rzeki Soły w Czańcu. O jej, jakości decydują nie tylko jej górskie źródła, ale również to, że pochodzi ze źródeł powierzchniowych posiadających doskonałe możliwości odnawiania i samooczyszczania.

Nadzór nad jej, jakością w mieście sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz PWiK Sp. z o.o. Przed dostarczeniem odbiorcom musi przede wszystkim spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które określa m.in. dopuszczalne stężenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz metodykę badań jakości wody. PWIK w ramach kontroli wewnętrznej cyklicznie przeprowadza takie badania. Dzięki wykonywanym analizom fizykochemicznym próbek wody wiemy, że w większej części miasta, nasza woda zawiera niskie stężenia jonów wapnia i magnezu, więc jest miękka. Ta informacja jest istotna dla użytkowników sprzętów gospodarstwa domowego, bowiem twarda woda zawiera wysokie stężenie związków tych pierwiastków, tworząc osad zwany „kamieniem”, mogący uszkodzić urządzenia AGD. Szczegółowe informacje na twardości wody znajdują się w zakładce „Jaką mam wodę”.

Doskonale czysta woda nie posiada ani smaku, ani zapachu i jest przezroczysta. Ma neutralne pH, a więc jej odczyn nie jest ani kwasowy, ani zasadowy. Taka właśnie jest woda, która płynie w naszych kranach. Nie posiada barwy, nie jest mętna, a jej pH wynosi średnio 7,5. To oznacza, że nadaje się do picia prosto z kranu, bez potrzeby stosowania filtrów. Równolegle przeprowadzane badania mikrobiologiczne na obecność min. bakterii grupy coli również potwierdzają, iż woda dostarczana mieszkańcom jest bezpieczna dla zdrowia i można ją pić bez przegotowania. Porównać ją można do wody stołowej sprzedawanej w sklepach.

Jakość wody może jednak w niekorzystnych warunkach eksploatacji i utrzymania instalacji wodociągowej w budynkach ulec pogorszeniu. Do przyczyn bakteriologicznego zanieczyszczenia (czyli powstawania tzw. biofilmu – siedliska drobnoustrojów) wody pobieranej bezpośrednio przez konsumenta można zaliczyć: zastoiny wody w rurach, zakończenia kranów (sitka, perlatory) czy dodatkowe filtry, nie wymieniane przez długi okres, nie poddawane okresowemu czyszczeniu, czy też dezynfekcji. Wyżej wymienione, pozornie błahe czynniki mogą powodować znaczne pogorszenie jakości wody pitnej. Na tego typu sytuacje nie mają jednak wpływu służby PWiK czy PPIS, bezpośrednio nadzorującego jakość wody wodociągowej. Odpowiedzialnym za zapewnienie bezpiecznego użytkowania i eksploatacji instalacji wodociągowej jest właściciel lub zarządca budynku. Bardzo ważnym aspektem jest dobór materiału, z którego wykonana jest instalacja wewnętrzna. Powinny być to rury odporne na korozję, niezarastające kamieniem, a także utrudniające tworzenie się biofilmu, którego obecność prowadzi do powstawania niebezpiecznych dla zdrowia bakterii. Problemy z jakością wody najczęściej pojawiają się w starych instalacjach wykonanych z rur stalowych. Gdy skorodują, rdza wypływa z kranu razem z wodą, która staje się brązowa, mętna i zawiera dużo żelaza. Taka woda jest niesmaczna i trwale może uszkodzić sprzęt AGD czy nowoczesne baterie. Warto więc zwrócić uwagę na stan instalacji wodociągowej w swoim domu, bo być może kwalifikuje się ona do wymiany.

Jak sami możemy poprawić jakość wody?

  • po dłuższej nieobecności w domu odkręcić wszystkie krany na 2-3 minuty i pozwolić wodzie swobodnie płynąć
  • często myć wylewkę kranu, co zabezpiecza przed gromadzeniem się bakterii zanieczyszczających wodę.