Usługa SMS

Jest to usługa polegająca na wysłaniu wiadomości tekstowej, informującej o wystawieniu Twojej faktury za wodę i ścieki, którą osobiście odbierasz w Biurze Obsługi Klienta, płacąc przy okazji niższy abonament. Nasze biuro znajduje się przy ul. Pokoju 13 w Rudzie Śląskiej (Nowy Bytom).

Stawki opłat abonamentowych za usługę informacyjną SMS:

DOSTARCZENIE WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 1,80 zł z VAT 
(faktura papierowa 4,96zł z VAT)
DOSTARCZENIE WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW W TYM WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ 2,16 zł z VAT 
(faktura papierowa 5,31zł z VAT)

Jak rozpocząć korzystanie z usługi informacyjnej SMS?

  • Pobierz w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie www.pwik.com.pl druk Oświadczenia o akceptacji usługi informacyjnej SMS.
  • Wypełnij go, a następnie prześlij pocztą na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom) lub dostarcz osobiście.
Oświadczenie o akceptacji, aktualizacji, wycofaniu uslugi informacyjnej SMS
Wydanie nr 2 Regulamin usługi informacyjnej SMS w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej