14 lutego 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, iż z uwagi na konieczność uaktualnienia oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, powstały nowe wydania Regulaminów Wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz Usługi informacyjnej SMS.

Wydanie nr 3 Regulaminu Wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej  zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, tj. www.pwik.com.pl (zakładka „Strefa Klienta / Dokumenty i wnioski do pobrania”). Klientowi przysługuje prawo złożenia rezygnacji z otrzymywania faktur w wersji elektronicznej zgodnie z § 3 ust.2 Regulaminu.

Wydanie nr 2 Regulaminu Usługi Informacyjnej SMS zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, www.pwik.com.pl (zakładka „Strefa Klienta / Dokumenty i wnioski do pobrania”). Klientowi przysługuje prawo złożenia rezygnacji z korzystania z Usługi Informacyjnej SMS zgodnie z pkt. 5 Regulaminu.

Regulaminy wchodzą w życie z dniem 1 marca 2019 r.