7 stycznia 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje kontrahentów, iż od stycznia 2019 r. nastąpi zmiana platformy zakupowej.
W związku z czym prosimy o założenie konta Dostawcy/Wykonawcy na stronie www.platformazakupowa.pl/pn/pwik i zarejestrowanie się do wybranej grupy.