×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
  • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
  • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
  • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
  • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Budowa instalacji fotowoltaicznych

31 stycznia 2020

Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach PWiK

PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 20 grudnia 2019 r. podpisało Umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej” nrUDA-RPSL.04.01.01-24-062D/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: IV. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”

Działanie: 4.1. „Odnawialne źródła energii”

Poddziałanie: 4.1.1. „Odnawialne źródła energii – ZIT”

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej w budynku siedziby Spółki PWiK oraz budynku oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego przez redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Projekt wpisuje się w obszar Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030, gdzie jednym z wyznaczonych zadań jest sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza - rozwój sieci ciepłowniczej, likwidacja i wymiana nie ekologicznych źródeł ciepła, zwiększanie efektywności energetycznej budynków oraz wprowadzanie rozwiązań bazujących na OZE.

Projekt dotyczy:

1) Instalacji fotowoltaicznej o mocy nom.39,96kWp na budynku Dyrekcji PWiK w Rudzie Śląskiej ul. Pokoju 13

2) Instalacji fotowoltaicznej o mocy nom.199,80kWp na zadaszeniu poletka osadowego na terenie oczyszczalni „Halemba-Centrum" w Rudzie Śląskiej przy ul. Młyńskiej 100.

Energia wyprodukowana przez instalacje zostanie w całości zużyta przez urządzenia Spółki i przyczyni się do większej niezależności energetycznej przedsiębiorstwa.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 2 221 572,43 PLN .

W ramach umowy Spółka uzyska dofinansowanie z UE do kwoty 962 055,63 PLN.