29 września 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od lat stawia na ekologię nie tylko w zakresie realizacji swoich zadań, ale także, jeżeli chodzi o wykorzystanie alternatywnych źródeł
energii. Obecnie na terenie oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum” oraz na dachu budynku dyrekcji rudzkich wodociągów działa prawie 900 modułów paneli fotowoltaicznych, które przetwarzają energię słoneczną na prąd elektryczny.

 

Wiadomości Rudzkie 29.09.2021 r.