29 września 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od lat stawia na ekologię nie tylko w zakresie realizacji swoich zadań, ale także, jeżeli chodzi o wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Obecnie na terenie oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum” oraz na dachu budynku dyrekcji rudzkich wodociągów działa prawie 900 modułów paneli fotowoltaicznych, które przetwarzają energię słoneczną na prąd elektryczny.

Zakup oraz montaż urządzeń możliwy był dzięki funduszom unijnym. Umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej” podpisano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

  • Całkowita wartość Projektu (brutto) wyniosła 1.466.304,66 zł,
  • Wartość kosztów kwalifikowalnych wyniosła 913.755,60 zł,
  • Uzyskane z Unii Europejskiej  dofinansowanie wyniosło 527.580,91 zł.

Wiadomości Rudzkie 29.09.2021 r.