×

W okresie od 16 marca aż do odwołania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych pracowników gwarantujące zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, podjęliśmy decyzje o całkowitym ograniczeniu wizyt w naszej Spółce w okresie od 16 marca aż do odwołania

Prosimy, o załatwianie spraw drogą elektroniczną (bok@pwik.com.pl, awarie@pwik.com.pl), telefoniczną (Biuro Obsługi Klienta: 32 34 24 300 lub bezpłatny numer awaryjny 994) albo pocztą tradycyjną. Dotyczy to także płatności, które mogą Państwo dokonać przelewem internetowym, zamiast wizyty w kasie Spółki.

Ponadto ponownie informujemy, że wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in. wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe działania nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zgłaszanie wyłącznie pilnych spraw.

Budowa instalacji fotowoltaicznych

Logotypy unijne

PWIK Sp. z o.o. Rudzie Śląskiej 20 grudnia 2019 r. podpisało Umowę o dofinansowanie realizacji projektu "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej" nr UDA-RPSL.04.01.01-24-062D/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: IV. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" Działanie: 4.1. "Odnawialne źródła energii" Poddziałanie: 4.1.1. "Odnawialne źródła energii – ZIT"

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej w budynku siedziby Spółki PWiK oraz budynku oczyszczalni ścieków "Halemba-Centrum.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego przez redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Projekt wpisuje się w obszar Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030, gdzie jednym z wyznaczonych zadań jest sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza - rozwój sieci ciepłowniczej, likwidacja i wymiana nie ekologicznych źródeł ciepła, zwiększanie efektywności energetycznej budynków oraz wprowadzanie rozwiązań bazujących na OZE.

Projekt dotyczy:

  1. Instalacji fotowoltaicznej o mocy nom.39,96kWp na budynku Dyrekcji PWiK w Rudzie Śląskiej ul. Pokoju 13
  2. Instalacji fotowoltaicznej o mocy nom.199,80kWp na zadaszeniu poletka osadowego na terenie oczyszczalni "Halemba-Centrum" w Rudzie Śląskiej przy ul. Młyńskiej 100.

Energia wyprodukowana przez instalacje zostanie w całości zużyta przez urządzenia Spółki i przyczyni się do większej niezależności energetycznej przedsiębiorstwa.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 2 221 572,43 PLN .

W ramach umowy Spółka uzyska dofinansowanie z UE do kwoty 962 055,63 PLN.


Obecnie brak nowych ogłoszeń.