26 czerwca 2021

Zakończono prace montażowe oraz odbiory instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Zakup oraz montaż urządzeń możliwy był dzięki funduszom unijnym. Umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej” podpisano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

  • Całkowita wartość Projektu (brutto) wyniosła 1.466.304,66 zł,
  • Wartość kosztów kwalifikowalnych wyniosła 913.755,60 zł,
  • Uzyskane z Unii Europejskiej  dofinansowanie wyniosło 527.580,91 zł.

Projekt obejmował wykonanie dwóch instalacji: na dachu budynku Dyrekcji PWiK oraz na zadaszeniu poletka osadowego oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum”. Instalacje składające się w sumie z 888 paneli słonecznych o łącznej mocy 239,76 kWp, już działają. Szacuje się, że dzięki nim Spółka będzie mogła uzyskać spadek zapotrzebowania na energię elektryczną z dotychczasowego źródła o 194 175 kWh/rok (194,17 MWh). Wyprodukowana energia zostanie w całości zużyta przez urządzenia Spółki, przyczyniając się do większej niezależności energetycznej przedsiębiorstwa. Zastosowanie systemu energii odnawialnej, wpłynie ponadto na poprawę jakości środowiska naturalnego przez redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

EFRR_kolor_poziom_rgb.png