Tegoroczne spotkania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów trwały od 29 stycznia do 9 lutego.

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej kontynuuje współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu realizacji akcji edukacyjnych promujących zdrowie. W tym roku będziemy wspieramy: „Bezpieczne i Zdrowe Ferie”, „Bezpieczne i Zdrowe Wakacje” oraz „Szkołę Czystych Rąk”. Z „kolorową” prelekcją przedstawiciele tych instytucji odwiedzili dzieci i młodzież podczas ich zimowego odpoczynku.

Poprzez współudział w tych wydarzeniach docieramy do szerokiej grupy dzieci i młodzieży, a przez nich także do ich rodziców. W tym roku poszerzamy grupę odbiorców naszych informacji o seniorów. Nasze wspólne działania edukacyjne promują właściwe nawyki żywieniowe, jak i podkreślają istotną rolę wody w życiu człowieka. Pragniemy informować dzieci i dorosłych o jej jakości w Rudzie Śląskiej oraz o tym, w jaki sposób działa nasza firma i jak dba o środowisko naturalne. Podczas spotkań przekazujemy materiały edukacyjne dotyczące kształtowania świadomości ekologicznej.

Podkreślamy także jak istotny wpływ na ludzkie zdrowie ma bezpieczna woda, promując przy tym picie wody ze sprawdzonego źródła, jakim są rudzkie wodociągi. Namawiamy dzieci i dorosłych, nie tyko podczas ferii zimowych, do podstawowego nawyku mycia rąk wodą i mydłem, który zapobiega rozwojowi infekcji oraz chorób takich jak. WZW A.

Spotkania dla dzieci odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury, Świetlicy Socjoterapeutycznej Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza przy ul. Piastowskiej, Świetlicy Socjoterapeutycznej św. Elżbiety w dzielnicy Wirek, Placówkach Wsparcia Dziennego w dzielnicy Nowy Bytom i Ruda oraz w Świetlicy Środowiskowej św. Elżbiety w dzielnicy Orzegów.

Natomiast spotkania dla dorosłych odbyły się w Miejskim Centrum Kultury oraz w Rudzkim Stowarzyszeniu Amazonek „Relaks”.

Akcja „Bezpieczne i zdrowe Ferie” objęła swym zasięgiem ok. 250 dzieci i dorosłych.