Kontynuujemy współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, której celem jest realizacja akcji edukacyjnych promujących zdrowie.

Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odwiedzili najmłodszych mieszkańców Rudy Śląskiej – uczestników półkolonii organizowanych w naszym mieście. Spotkania odbyły się w Świetlicy Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Elżbiety, Szkole Podstawowej nr 18 w Kochłowicach, Muzeum Miejskim oraz Domu Kultury w Bielszowicach. – Akcja pozwoliła na dotarcie do szerokiej grupy dzieci i młodzieży, a poprzez nich także do rodziców i opiekunów.

Promowaliśmy właściwe nawyki żywieniowe, a także podkreślaliśmy jak ważną rolę pełni woda w życiu każdego człowieka i dlaczego należy ją pić ze sprawdzonego źródła. Dzięki krótkim prelekcjom dzieci mogły się dowiedzieć o jakości wody w mieście oraz w jaki sposób działa Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Podczas spotkań przekazano materiały edukacyjne, których głównym zadaniem jest pogłębianie wiedzy o wodzie, jako ograniczonym i niezwykle cennym zasobie naturalnym.

Kolejnym ważnym tematem była kwestia nawyku mycia rąk wodą i mydłem, który zapobiega rozwojowi infekcji – Obecnie panuje grypa, dlatego postanowiliśmy zwrócić uwagę na to jak prawidłowo myć ręce, oraz jak można samemu bronić się przed zachorowaniem. Mamy nadzieję, że nabyte wiadomości dzieciaki przekażą swoim rodzicom i bliskim – mówiła Agnieszka Grabiec z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – Edukacja dzieci i młodzieży to bardzo ważny element naszej codziennej pracy, dlatego chętnie wspieramy tego typu akcje, podczas których możemy spotkać się z najmłodszymi – dodała.