15 września 2021

Łącznie prawie 4 kilometry nowej kanalizacji sanitarnej przy 11 ulicach w naszym mieście - to efekt realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, gdzie Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O tym, jak przebiega ta inwestycja oraz o planach Przedsiębiorstwa na kolejne lata rozmawiamy z jego prezesem, Grzegorzem Rybką.

Wiadomości Rudzkie 15.09.2021 r.