9 lipca 2020

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, zaprasza do udziału w dialogu technicznym  nr GRZ/262/75/2020 pn.:

Wdrożenie stacjonarnego systemu odczytów wodomierzy.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o dialogu technicznym

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym