3 marca 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” wzbogaciło się o nowy samochód z kamerą inspekcyjną oraz wyposażeniem służącym do monitoringu i analizy stanu technicznego kanalizacji. 
Kamerowóz jest jednym z dwóch pojazdów, tworzących zaplecze logistyczne Spółki, przygotowanych do wykonywania inspekcji kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej. Pojazd wyposażony został min. w kamerę do inspekcji kanałów, windę transportową, mini warsztat do bieżących napraw w terenie oraz oświetlenie ostrzegawcze zabezpieczające pracowników podczas prowadzonych prac w pasie drogowym. Zainstalowane oprogramowanie inspekcyjne zdecydowanie poprawia nie tylko zdolność diagnozowania kanalizacji w przypadku awarii lub prac remontowych, ale także umożliwia kontrolę sieci kanalizacyjnej pod kątem eliminowania ewentualnych nielegalnych wpięć odpływów deszczowych i sanitarnych.
Dzięki funduszom unijnym przedsiębiorstwo pozyskało także urządzenia do kontroli napełnienia kanałów oraz przenośne przepływomierze kanałowe, dzięki którym będzie mogło prowadzić analizę przepływu ścieków oraz „mapowanie” sieci pod względem wydajności kanalizacji w poszczególnych rejonach miasta. Poziom zaawansowania urządzeń, umożliwi ponadto operatorom sprzętu analizę danych, korekty oraz wykonywanie kalibracji w sposób zdalny. 

***

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej obsługuje na terenie miasta ponad 335 km sieci kanalizacyjnej.

Fundusze logotypy_dofinansowanie.png

kamerowóz.jpg

kamerowóz dyspozytor.jpg

kamerowóz kamera2.jpg