12 sierpnia 2021

W dniu 15.07.2021 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie Projektu pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”, zawartej 14.05.2018 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach podpisanego aneksu, zwiększono planowany całkowity koszt realizacji Projektu z 8 378 292,91 zł na 8 925 866,05 zł, natomiast dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zwiększono z 3 890 943,17 zł na  4 097 027,80 zł. Powodem zwiększenia kwoty projektu są przekroczenia poprzetargowe.

Fundusze logotypy_dofinansowanie.png