5 listopada 2021

W dniu 19 października 2021 r. podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”. Aneks ten rozszerza zakres rzeczowy realizowanego Projektu o pięć dodatkowych zadań tj.:

  • „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Gajowej w Rudzie Śląskiej”,
  • „Modernizacja przepompowni ścieków „Górnośląska-Tunkla” przy ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej”,
  • „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mikołowskiej”,
  • „Modernizacja automatyki na oczyszczalni ścieków Halemba Centrum”,
  • „Budowa przepompowni ścieków przy ul. Morskiej w Rudzie Śląskiej”.

 

Planowany koszt realizacji Projektu wynosi obecnie 22 098 750,31 PLN

Spółka otrzyma dofinansowanie do kwoty 10 999 234,54 PLN.

Inwestycja wpłynie bezpośrednio na poprawę warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych w mieście Ruda Śląska, a także przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

Fundusze logotypy_dofinansowanie.png