7 czerwca 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej w dniu 3 czerwca 2022 r. przekazało plac budowy dla zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mikołowskiej” .

Inwestycja ta wpłynie bezpośrednio na poprawę warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych w mieście Ruda Śląska a także przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, gdzie Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusze logotypy_dofinansowanie.png