10 lutego 2021

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej pomimo panującej epidemii oraz wprowadzenia obostrzeń i nowych procedur mających na celu bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i pracowników spółki, zrealizowało wszystkie inwestycje zaplanowane na 2020 rok, a bieżące utrzymanie infrastruktury miasta wykonywane było na poziomie lat ubiegłych.

Wiadomości Rudzkie 10.02.2021 r.