6 maja 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, ogłasza aukcję w przedmiocie przeniesienia, w drodze umowy sprzedaży:

1. prawa własności nieruchomości gruntowej o nr 1026/498 oraz nr 1029/498 , KW nr GL1S/00048637/0),

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, o nr 1020/480 oraz nr 714/482, KW nr GL1S/00048636/3),

położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja,  stanowiących całość gospodarczą o powierzchni 139595 m2.

Cena wywoławcza (netto) do aukcji wynosi 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).

Aukcja odbędzie się w dniu 04.06.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Organizatora aukcji. Oferty należy składać do 31.05.2019r. do godz. 12.00

Dodatkowych informacji udziela Pani Aleksandra Dubiel (pokój nr 1 budynek nr II), w dniach 13.05.2019-24.05.2019r. do godz. 12.00, tel. + 48 32/342-42-35 lub + 48 695-950-100, e-mail: a.dubiel@pwik.com.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, iż zgodnie z decyzją Komisji Aukcyjnej nastąpiła zmiana w treści Regulaminu Aukcji – „Zawarcie umowy” pkt. VI.1  (wydłużenie okresu zawarcia umowy).

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, iż zgodnie z decyzją Komisji Aukcyjnej nastąpiła zmiana w treści Regulaminu Aukcji – „Aukcja” pkt. IV.12  

Ogłoszenie aukcji
Regulamin aukcji
Folder nieruchomość PWIK

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

nieruchomość PWIK.jpg