30 października 2018

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej od godz. 09.00 do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Szyb Walenty.
Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.