Raport z dnia 17.10.2018 r.

17 października 2018

Aktualnie nie planuje się prac na siw wodociągowej powodujących przerwy w dostawie wody dla mieszkańców.