16 listopada 2018

Aktualnie nie planuje się prac na sieci wodciągowej powodujących przerwy w dostawie wody dla mieszkańców.