14 listopada 2018

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 17:00 do godz. 19:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców dzielnicy Halemba II.
Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.