11 października 2018

Aktualnie nie planuje się prac na sieci wodociągowej powodujących przerwy w dostawie wody dla mieszkańców.