Raport z dnia 01.10.2018 r.

1 października 2018

Aktualnie nie planuje się prac na sieci wodociągowej powodujących przerwy w dostawie wody do mieszkańców.