19 marca 2020

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 9.00 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicach:
- Pułaskiego od nr 62 do nr 42,
- Ptasia.
Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.