28 stycznia 2020

W związku  z usuwanie  awarii na sieci wodociągowej od godz. 13.00  do godz 14.00  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicach ; 1 Maja 288  
 (do nr 306),  Katowickiej ,Teatralnej.
Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci może ulec zmianie  w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót .
Za powstałe niedogodności przepraszamy.