23 kwietnia 2020

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej  do godz.  16:00  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicach: Plebiscytowej 27, Drażyka 8 , oraz  ulicy  Nowy Świat ( od  ulicy  Halembskiej  do  ulicy  Rybnickiej ) do  godz.  17:00.  Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.  Za powstałe niedogodności przepraszamy.