21 stycznia 2020

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz.  12:30  do godz.  16:30  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicach: 
 Nowowiejskiej,  Kłodnickiej  ( od  nr  50  do  ulicy  Poniatowskiego ) .  Czas wyłączenia poszczególnych odcinków sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.  Za powstałe niedogodności przepraszamy.